سوپ خروس ایتالیایی آهسته پز


این سوپ خروس ایتالیایی کدام ممکن است برای ساعت شب‌های شلوغ هفته مفهوم‌آل است، تحت تأثیر سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مغذی است.

سوپ مرغ آهسته پز ایتالیایی.

می خواهند اصل پخت آهسته پز اخیر هستید؟ این ظرف {آرام} پز البته است با بیرون گلوتن، سرشار به همین دلیل پروتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجه قابل قبول است. سوپ خروس ایتالیایی آهسته پز من خواهم کرد در حقیقت مرتب سازی پیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاب بر روی یکی در میان غذاهای {مورد علاقه} من خواهم کرد است: خروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوبیا آهسته پز توسکانی. یادآور اکثر وعده های غذایی {آرام} پز، برای {مادر} شلوغی کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این به ساده چند مورد آخر دوم به شام ​​در نظر گرفته شده تنبل، با این وجود بیش به همین دلیل کسی به حداقل یک وعده غذایی مقوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید می خواهد، مهم است!

طرز تولید سوپ خروس ایتالیایی آهسته پز

لیز کدو سبز را خرد می کند

این سوپ خروس ایتالیایی آهسته پز را همراه خود تولید کل شما کالا راه اندازی کنید. پیاز، کدو بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلفل صورتی را مکعبی دانش کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلغم را دانش کنید.

لوبیا کانلینی را به آرام پز اضافه کنید

سپس دانه های کانلینی را آبکش کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبکشی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به {آرام} پز اضافه کنید.

گوجه‌فرنگی‌های خورشتی را به آرام‌پز اضافه کنید

می خواهند آن خواهد شد منصفانه قوطی گوجه فرنگی دانش شده، آبکش نشده است.

فلفل را به آرام پز اضافه کنید

سپس حبه های فلفل صورتی را اضافه کنید.

کدو سبز را به آرام پخت اضافه کنید

را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدو بی تجربه مکعبی.

مرینیت کردن مرغ در آرام پز

سپس تاس های سینه خروس را اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نمک، فلفل، ریحان، پونه کوهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پودر سیر مزه دار کنید.

ادویه ها در آرام پز

سپس برای کمی فقط ادویه، تکه های فلفل صورتی را اضافه کنید. معامله بسته به ترجیح از گرما، {مقدار} بیشتری هر دو خیلی کمتر اضافه کنید.

مواد را با هم مخلوط کنید

آنها خواهند شد را همراه خود هم هم بزنید به همان اندازه به طور یکنواخت بپزند.

شلغم را اضافه کرده و مزه دار کنید

سپس کلم دانش شده را روی آن خواهد شد قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلفل اضافه شده مزه دار کنید.

آب مرغ را به آرام پز اضافه کنید

آب خروس را در گذشته به همین دلیل {گذاشتن} درگاه قابلمه تمام می کنیم.

سوپ مرغ ایتالیایی تمام شده

همراه خود حرارت کم به مدت زمان 8 ساعت هر دو همراه خود حرارت نه زیاد به مدت زمان 4 ساعت بجوشانید.

سوپ مرغ آهسته پز ایتالیایی.

همراه خود تقویت جعفری معاصر سرو کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل این سوپ خروس ایتالیایی {که به آرامی} پخته می تواند اوقات خوبی داشته باشید!

گزینه جایگزین برای های ساده

 • آن خواهد شد را طبیعی هر دو وگان کنید. در مقابل خروس، به همین دلیل {سبزیجات} دلچسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشتی یادآور قارچ هر دو کدو بیشترین استفاده را ببرید.
 • سبزی ها را عوض کنید به همین دلیل آنچه دارید بیشترین استفاده را ببرید! اسفناج، چغندر هر دو چیزی که خواهید کرد.

سوالات معمولاً پرسیده می شود:

خواه یا نه می توان {سبزیجات} منجمد را همراه خود {سبزیجات} معاصر گزینه جایگزین برای کرد؟

برای تعدادی از قطعات، مطمئنا می توانید. بهره مندی از مزایای کلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاز منجمد اشکالی ندارد، با این وجود به ساده به همین دلیل کدو بی تجربه معاصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلفل صورتی بیشترین استفاده را ببرید.

آیا قادر هستید این سوپ را در داخل زودپز دقیق کنید؟

آره! برای مناسب کردن این سوپ در داخل منصفانه قابلمه به زودی، قانون سرانگشتی از جمله کل شما داروها به قابلمه را دنبال کنید. سپس درگاه ظرف را ببندید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زودپز را استرس دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان را برای 25 {دقیقه} اصلاح کنید.

خواه یا نه موقعیت قرار دادن خروس نپخته در داخل {آرام} پز اشکالی ندارد؟

آره! خروس نپخته را می توان اضافه کرد. در داخل {آرام} پز همراه خود باقیمانده سوپ پخته می تواند.

باقی مانده ها را بهترین راه برای ذخیره می کنید؟

بقیه سوپ را در داخل ظرف در داخل معامله بسته در داخل یخچال به همان اندازه 5 روز حفظ کنید.

سوپ مرغ آهسته پز ایتالیایی.

غذاهای {آرام} پز اصولاً

بخورید، لایک کنید، به اشتراک بگذارید!

این سوپ رو {امتحان} احتمالاً انجام دادی؟ دفعه بعد کدام ممکن است این {کار} را کردید، منصفانه {عکس} بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد را همراه خود مکان های رسانه های اجتماعی شخصی به اشتراک بگذارید. @thelemonbowl را انتخاب کنید و انتخاب کنید #thelemonbowl را تگ کنید به همان اندازه به همین دلیل غذای دارید لذت بردن ببریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اشتراک بگذاریم.

لیز سوپ مرغ ایتالیایی آهسته می خورد.

فینال نکته برای سوپ خروس ایتالیایی آهسته پز – هر دو روزی کدام ممکن است آن خواهد شد را آهسته می پزید – قابل توصیه می کنم در گذشته به همین دلیل سرو همراه خود {سبزیجات} معاصر تقویت کنید. این ظرف را خوب می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک معاصر ای را کدام ممکن است قابل توجه لازم است برای غنی سازی وعده های غذایی فراهم می کند.

قاشق دارید انتظار برای است.

سوپ مرغ ایتالیایی آهسته پز 2

سوپ خروس ایتالیایی آهسته پز

این سوپ خروس ایتالیایی کدام ممکن است برای ساعت شب‌های شلوغ هفته مفهوم‌آل است، تحت تأثیر سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مغذی است.

برای تجهیز: 10 از واقعی

پختن: 4 ساعت

مخلوط: 4 ساعت 10 از واقعی

{سهام}: 6

آرام پز
 • 1 پری سینه خروس با بیرون استخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافذ و پوست (تاس)
 • 1 پیاز {متوسط} (مکعبها)
 • 1 کدو بی تجربه (مکعبها)
 • 1 فلفل صورتی (دانه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت مکعبی دانش شده)
 • {پانزدهم} {اونس} لوبیا کانلینی (فیلتر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبکشی شده)
 • {پانزدهم} {اونس} گوجه فرنگی دانش شده (کم سدیم)
 • 2 عینک کلم (فاز)
 • 6 عینک سوپ خروس (کم سدیم)
 • 1 قاشق سوپخوری ریحان خشک شده
 • 1 قاشق سوپخوری چاشنی خشک
 • ½ قاشق سوپخوری پودر سیر
 • 1 قاشق نوزاد نمک
 • ½ قاشق نوزاد دانههای فلفل صورتی (هر دو فلفل سیاه)
 • جعفری معاصر (پیش غذای اختیاری موجود)
 • کل شما داروها علاوه بر این جعفری معاصر را در داخل {آرام} پز بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت زمان 8 ساعت روی حرارت به عادی هر دو 4 ساعت روی حرارت قرار دهید.

 • همراه خود جعفری معاصر تقویت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرو کنید.

خواه یا نه می توان کلم پیچ معاصر را گزینه جایگزین برای منجمد کرد؟

آره برای بهره مندی از مزایای کلم معاصر در مقابل فریز کردن، رضایت بخش است ربع ساعت در گذشته به همین دلیل نوک زمان پخت آن خواهد شد را اضافه کنید. ممکن است حتی می توان به همین دلیل اسفناج هر دو چغندر سوئیس نیز استفاده بیشتر از کرد.

خروس را اول می پزید هر دو می گذارید در داخل {آرام} پز بپزد؟

9، در داخل {آرام} پز می پزد!! می توانید نپخته بیشترین استفاده را ببرید.


انرژی: 189انرژیکربوهیدرات ها: 20.9gپروتئین: 23gچربی ها: 1.8gچربی ها های اشباع شده: 0.1gچربی ها اشباع نشده: 1.7gچربی ها اشباع نشده: 0gکلسترول ldl: 40میلی خوب و دنجسدیم: 647میلی خوب و دنجابتدایی: 5.6gقند: 5.1g