سوپ ماتزو توپ پایه (پنی سیلین یهودی)


تنها واقعی اصل پخت سوپ توپ ماتزو کدام ممکن است به همان اندازه به فعلی به آن قرار است خواستن دارید، {هر} کاسه همراه خود سبک خروس عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید توپ های ماتزو راحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرکی معامله بسته بندی شده است.

سوپ توپ ماتزو کلاسیک

من می روم خیلی شادی ها زده هستم کدام ممکن است اصل پخت مشهور سوپ ماتزو توپ عمه پتسی را به اشتراک بگذارم! در داخل حالی کدام هرکدام عید پاک خانوار من می روم برای خوب غذای پر از سرگرمی در اطراف هم ترکیبی می شوند، قادر نیستم بگویم کدام ممکن است اندیشه های شام حواسمان پرت نمی شود. سوپ توپ ماتزو…خوب تکه از دوام! توپ های راحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرکی ماتزو در داخل آب خروس غنی، مخملی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقط در مورد ابریشمی شناور می شوند. دلیلی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است آن قرار است را پنی سیلین یهودی می نامند – این سوپ همه شما را شفا می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نباید} به ساده در داخل عید فصح خورده شود.

اجزا

 • آب خروس: من می روم واقعاً دوست دارم آنها خواهند شد را خودساخته دقیق کنم، آنها خواهند شد قابل توجه سرراست هستند و ممکن است آنها خواهند شد را به صورت مهم دقیق کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بعد حفظ کنید. با این وجود آب خروس {خریداری شده} در داخل خرده فروش نیز به خوبی {کار} خواهد کرد!
 • میکس توپ ماتزو: من می روم به Manischewitz می روم، با این وجود خواربارفروشی محله ای دارید ممکن است علاوه بر این نام تجاری یکی دیگر داشته باشد یا نباشد.
 • تخم خروس: شناخته شده به عنوان چسب برای توپ های ماتزو استفاده بیشتر از می تواند.
 • چربی ها خروس: ممکن است همچنین شناخته شده به عنوان schmaltz شناخته می تواند، خوب ماده تشکیل دهنده رایج در داخل پختن شام یهودیان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طعمی غنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش سبک به آن قرار است فراهم می کند.

طرز تولید سوپ ماتزو

آب مرغ درست کنید.

سوپ توپ ماتزو را همراه خود تولید آب خروس تنظیم کنید. همراه خود ریختن خوب خروس رادیکال در داخل خوب قابلمه عظیم همراه خود کرفس، هویج، سیر، پیاز، جعفری، آویشن، نمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلفل خروس را دقیق کنید. اگر دوست دارید بدانید کدام ممکن است چگونه می توان آب خروس خودساخته دقیق کنید، من می روم دارید را تحمل محافظت قرار می {دهم}.

توپ سوپ ماتزو.

در داخل مرحله بعد، توپ های ماتزو را طبق قانون معامله بسته دقیق می کنید، مقداری آب خروس جیر جیر را درون کاسه هایتان بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چند مورد آخر توپ ماتزو اضافه می کنید. همراه خود زینت پیازچه هر دو جعفری سرو کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سوپ توپ ماتزو اوقات خوبی داشته باشید!

سوالات معمولاً پرسیده می شود:

به دلیل مکان می توانم چربی ها خروس (اشمالتز) پیدا کنم؟

می توانید آنها خواهند شد را در داخل اکثر قصابی ها هر دو در داخل قصابی در داخل بازار مواد غذایی پیدا کنید. با این حال، می‌توانید همراه خود تفت ارائه منافذ و پوست خروس در داخل فر به همان اندازه روزی کدام ممکن است ترد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عین جاری چربی ها ذخیره شده است (اشمالتس) را نگه داشتن کنید، آن قرار است را خودتان دقیق کنید.

{اهمیت} سوپ توپ ماتزو {چیست}؟

در داخل غذای پسح، ماتزو آرم دهنده نان فطیر است کدام ممکن است یهودیان هنگام ناپایدار به دلیل مصر خوردند.

باقی مانده سوپ توپ ماتسو را چگونه می توان ذخیره می کنید؟

گلوله های ماتزو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب خروس را کنار حفظ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت زمان 4 روز در داخل ظرف های دربسته در داخل یخچال قرار دهید. وقتی همه چیز دوباره کنار هم قرار دادن شد آن قرار است را همه چیز دوباره در داخل مایکروویو خوب و دنج کنید.

اصل العمل های خانوادگی اصولاً

اصل العمل های عید پاک

بخورید، لایک کنید، به اشتراک بگذارید!

این سوپ رو {امتحان} احتمالاً انجام دادی؟ دفعه بعد کدام ممکن است این {کار} را کردید، خوب {عکس} بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را همراه خود رسانه های اجتماعی شخصی به اشتراک بگذارید! @thelemonbowl را انتخاب کنید و انتخاب کنید #thelemonbowl را تگ کنید به همان اندازه به دلیل غذای دارید لذت بردن ببریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اشتراک بگذاریم.

توپ سوپ ماتزو.

چه در داخل جاری جشن کلاچ عید پاک هستید یا فقط {نمی توانید} در مخالفت با خوب کاسه {آرام} فاز سوپ توپ ماتزو از دوام کنید، به دلیل دارید نیاز دارم کدام ممکن است اصل غذای خانوار من می روم را بررسی کنید. در داخل خوب تذکر {زیر} به من می روم اطلاع دهید کدام ممکن است چگونه می توان می تواند!

قاشق دارید انتظار برای است.

دستور پخت سوپ ماتزو

سوپ ماتزو توپ پایه (پنی سیلین یهودی)

تنها واقعی اصل پخت سوپ توپ ماتزو کدام ممکن است به همان اندازه به فعلی به آن قرار است خواستن دارید، {هر} کاسه همراه خود سبک خروس عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید توپ های ماتزو راحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرکی معامله بسته بندی شده است.

برای تجهیز: 1 ساعت

پختن: 2 ساعت

ترکیبی: 3 ساعت

اصل پین

{سهام}: 8

آب خروس

 • 1 خروس رادیکال 4-5 کیلو
 • 2 هویج (منافذ و پوست کنده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 3 نیمه جدا کردن می تواند)
 • 5 مواد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگ کرفس (پایین تر در داخل خوب {سوم})
 • 6 میخک سیر (منافذ و پوست را فقط دانش کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاک کنید)
 • 1 پیاز زرد عظیم (لایه بیرونی جدا کردن شده به 4 نیمه برداشته شده است)
 • 1 قاشق سوپخوری موزه خروس (رفع شده در داخل 1/2 فنجان آب جوش)
 • 1 قاشق سوپخوری نمک کوشر
 • 1 قاشق نوزاد فلفل
 • 10 قاشق سوپخوری شاخه های جعفری (جعفری خشک 1 عدد)
 • 2 قاشق های نوزاد آویشن معاصر (هر دو 1 قاشق چایخوری آویشن خشک)

توپ های ماتزو

 • 1 سطل آشغال میکس استخر شنا مانیشوویتز ماتزو
 • 4 تخم خروس عظیم
 • ¼ فنجان روغن هر دو چربی ها خروس (شمالتس)
 • پیازچه معاصر هر دو خشک (پیش غذای انتخابی)

آب خروس را کنار هم قرار دادن کنید:

 • تمام چرخ دنده آب خروس (خروس رادیکال به همان اندازه آویشن) را در داخل خوب قابلمه عظیم بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آب بپوشانید. مخلوط شده را به جوش معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حرارت به عادی بجوشانید.

 • درگاه آن قرار است را بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اجازه} دهید آب گوشت روی حرارت به عادی بجوشد به همان اندازه خروس به دلیل استخوان های آن قرار است بیفتد – حدود 1 ساعت.

 • چاشنی را بر ایده آن قرار است ارزیابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر کنید، نمک، فلفل هر دو سبزی اصولاً به مزه اضافه کنید.

 • آن قرار است را به دلیل روی حرارت بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگذارید سرماخوردگی شود. آب گوشت را خوب ساعت شب در داخل یخچال بگذارید به همان اندازه صبح به سادگی بتوانید چربی ها سوپ سرماخوردگی شده را پاک کنید. صبح، {در حالی که} سوپ باقی مانده است سرماخوردگی است، لایه چربی ها را به دلیل روی آن قرار است بتراشید.

 • آب گوشت را روی حرارت {متوسط} ​​خوب و دنج کنید به همان اندازه فقط جیر جیر شود. ادویه ها را بچشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده آن قرار است تغییر کنید.

 • برای فیلتر کردن، خوب صافی توری عظیم را روی خوب قابلمه عظیم نه قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایه را فیلتر کنید.

توپ های ماتزو را کنار هم قرار دادن کنید:

 • طبق قانون روی معامله بسته بندی کنار هم قرار دادن کنید. نکته کلیدی برای به دست آوردن توپ های پف دار شگفت انگیز اینجا است کدام ممکن است آنها خواهند شد را در داخل خوب تابه سوپ پهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیق بپزید به همان اندازه توپ ها فضایی برای آشفته شدن داشته باشند. مورد نیاز نخواهد بود به مشابه بعد عمیق باشد یا نباشد کدام ممکن است نیاز به عظیم باشد یا نباشد.

برای صرفه جویی در داخل زمان، می توانید غیر از تولید آبگوشت خروس به دلیل کنسرو مرغوب از با کیفیت ترین بیشترین استفاده را ببرید.
خاله من می روم خروس را به دلیل سطوح دقیق کردن آبگوشت {حذف} می تدریجی در نتیجه فقطً {بی مزه} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آن قرار است زمان پخته شده است، با این وجود می توانید گوشت را {رزرو} کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بعد به سوپ اضافه کنید.
برای خوب توپ با بیرون گلوتن، نیاز دارند مخلوط شده توپ ماتزو با بیرون گلوتن باشید.

انرژی: 325انرژیکربوهیدرات ها: 29.3gپروتئین: 16.4gچربی ها: 14.8gچربی ها های اشباع شده: 2.5gچربی ها اشباع نشده: 12.3gچربی ها اشباع نشده: 0gکلسترول ldl: 104میلی خوب و دنجسدیم: 1504میلی خوب و دنجابتدایی: 1.1gقند: 7.6g

برای اصل العمل های لبنانی اصولاً، صفحه وب Pinterest من می روم را ارزیابی کنید!