سوپ توپ ماتزو با بیرون گلوتن


شبیه به مادربزرگ مناسب کرد! سوپ ماتزو با بیرون گلوتن پایه به حداقل یک غذای اولیه خانوار بازسازی خواهد بود!

سوپ توپ ماتزو بدون گلوتن

اصل پخت سوپ ماتزو توپ من می روم

سوپ خروس پایه من می روم واقعاً به هیچ وجه نامناسب {نمی کند}. که ممکن است یک درو کردن دلچسب به همین دلیل سوپ پرستار کودک های پایه است، با این وجود به جای آن اینکه ساعت ها روی محدوده بپزیم، به همین دلیل عالی قابلمه به زودی (هر دو {آرام} پز) مشخص استفاده بیشتر از می کنیم! از جمله توپ‌های ماتزو کرکی با بیرون گلوتن عالی افزودنی است، پس بیایید به آن خواهد شد بپردازیم!

عناصر می خواست

برای ثبت فشرده چرخ دنده مقدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل وعده های غذایی باز کردن بروید!

سوپ خروس دایه

  • کرفسرا انتخاب کنید و انتخاب کنید هویجرا انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاز، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیر: تنظیم {هر} سوپ واقعا باور نکردنی!
  • تکه های خروس: گوشت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخوان های {تیره} همه وقت خوش سبک هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوبی قابل تحمل هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بعد سینه ها خشک نمی شوند. {به همین دلیل است} کدام ممکن است من می روم واقعاً دوست دارم به همین دلیل عالی خروس فشرده تکه تکه شده استفاده بیشتر از کنم (به همین دلیل قصاب بپرسید!) هر دو تکه های مختلفی را بردارم: طبل، طبل، سینه…
  • اب: خواهید داشت می توانید به همین دلیل آبگوشت نیز بیشترین استفاده را ببرید، با این وجود ما خودمان همین جا مناسب می کنیم، به همین دلیل واقعاً نیازی به آن خواهد شد نباید باشد.
  • شوید اخیر: سوپ خروس یهودی حیاتی است!
  • نمک دریایی عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلفل سیاه: به دلخواه می‌افزایید، می‌چشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌افزایید، پس آن خواهد شد را به راحتی در دسترس است داشته باشید!

توپ های ماتزو

  • میکس توپ ماتزو با بیرون گلوتن:
  • شوید اخیر دانش شده:
  • فلفل سیاه:
  • آبنمک:
  • کلمه: روغن آووکادو برای روغن نباتی

در ابتدا: سوپ کاسه ماتزو {چیست}؟?

سوپ توپ ماتزو عالی سوپ استاندارد یهودی اشکنازی است که مرتبا در کل فصح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیست {تعطیلات} یهودیان در تمام طول سال سرو می تواند! این سوپ خروس مبتلا به توپ های خوش ذوق ماتزو، پوشش گیاهی اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک نوستالژیک است!

اگر معادل خانوار من می روم همراه خود مصرف کردن سوپ ماتزو عظیم شده اید، هر دو توپ های ماتزو ضخیم دارید کدام ممکن است شناور نمی شوند، هر دو توپ های نازکی دارید تخصصی ایجاد می کند سوپ خواهید داشت شناور هستند. برای ما از لاغر شدن تنها واقعی بهترین راه است!