سوپراستار برای احیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه بار تولید عکس درک کردن نهر شعبان تخصیص داده نشده است


ایسنا/ همدان معاون ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از تصویر آب جهان ای استان همدان ذکر شد: متاسفانه امسال سوپراستار سدسازی، احیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه بار تولید عکس درک کردن خور شعبان تخصیص نیافته است.

داود شاهسوند روز یکشنبه هشت آبان ماه در نشست بازرسی سبدها انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین مالی شهر نهاوند ذکر شد: 2 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 750 میلیون تومان برای مونتاژ سد، احیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه بار تولید عکس درک کردن رودخانه شعبان اختصاص یافته است. کدام ممکن است تاکنون 17 میلیارد تومان تخصیص یافته است.

وی در جدا خصوصی از دقیق اینکه استان ادامه دارد ظاهر شد مناسبی به بخش آب نداشته است، تصریح کرد: در ابتدای زمستان سال قبلی برای استفاده بهینه اجتناب کرده اند رودخانه شعبان 2 میلیارد تومان برای سدسازی گبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گبری اختصاص کشف شد. رودخانه های واراین در شهرستان نهاوند در جدا خصوصی این جاری تاکنون این سوپراستار واگذار نشده است

شاهسوند افزود: کانال شعبان سال هاست نوسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به نوسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرمت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریچه های آن فرسوده است در جدا خصوصی این جاری تاکنون سوپراستار مناسبی برای این امر اندیشه در مورد نشده است.

وی آسیب دیده نشده داد: باید آب را در بالادست مدیریت کنیم به شبیه به اندازه باز کردن بازو برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه در 2 سال حال مشکلات آبی زیادی داشته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار های آبی برای ما تحمیل شده است.

معاون ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از تصویر آب جهان ای استان همدان تاکید کرد: برای تعمیر این مشکلات باید این موضوع اجتناب کرده اند اساس تعمیر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اعتبارات کافی داده شود چرا کدام ممکن است فصل کاری را اجتناب کرده اند بازو می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه اعتباراتی کدام ممکن است در این زمینه خواستن داریم. حدود منصفانه سال است کدام ممکن است نخواهیم کرد بدهی خصوصی به پیمانکار را تیز کردن کنیم.

شاهسوند ادای احترام به شد: در 2 سال قبلی خشکسالی های شدیدی داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال در جدا خصوصی سومین سال این خشکسالی ها مواجه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هدف نداشتن بودجه برای لایروبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سدسازی کانال های آبیاری در سال های قبلی بودیم. به یکباره در جدا خصوصی مشکلات زیادی مواجه شد

وی در نهایت افزود: علاوه بر این صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده میلیون تومان برای تعادل بخشی آب زیرزمینی اختصاص کشف شد کدام ممکن است متأسفانه تاکنون 4 میلیارد تومان تخصیص یافته است.

انتهای پیام