{سهام} اروپا در میان بسیاری تردیدها نزدیک به مذاکرات صلح سقوط کرد


شفق قطبی ارزان – بازارهای {سهام} اروپا در داخل روز چهارشنبه از نزدیک سقوط کردند.

به گزارش شفقنا به دلیل سیستم اقتصادی، در امروز چهارشنبه بازارهای {سهام} اروپا از نزدیک به کاهش کشف شد. ممکن است در میان دستاوردهای عظیم نشست زودتر را در میان بسیاری تردیدها نزدیک به ممکن فینال مذاکرات صلح اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه به ارمغان آوردند.

شاخص DAX در داخل آلمان 1% کاهش یافته است است، CAC 40 در داخل فرانسه 0.8% کاهش یافته است است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید FTSE 100 پادشاهی متحد 0.2% انجام بهتری داشته است.

ولادیمیر مدینسکی، مذاکره‌کننده ارشد، ذکر شد کدام ممکن است {احساسات} سرمایه‌گذاران روز سه‌شنبه پس به دلیل اینکه روسیه معرفی شد پس به دلیل مذاکرات صلح رو در داخل رو در داخل استانبول، به طور قابل‌توجهی ورزش نیروی دریایی در داخل نزدیکی کیف، پایتخت اوکراین را به کاهش می‌دهد، بهبود کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ملت اقداماتی را برای به کاهش فشار‌ها مشارکت در خواهد داد. این امر باعث شد کدام ممکن است {سهام} اروپا از نزدیک بزرگتر بسته نرم افزاری شود، به منظور که DAX 2.8٪ را انتخاب کنید و انتخاب کنید CAC 40 3.1٪ پیشرفت کردند.

با این وجود، پنتاگون {محتاط} تر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار می دهد کدام ممکن است کیف همچنان کشف نشده خطر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتظار برای خواهد ماند به همان اندازه ببیند خواه یا نه روسیه به تعهدات شخصی حرکت می تنبل هر دو خیر.

آندره کوزیرف، وزیر امور خارجه سابق روسیه در داخل توییتر نوشت: خبر کیفیت بالا نزدیک به مذاکرات روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین در داخل استانبول این نخواهد بود کدام ممکن است پوتین به طور غیر منتظره همراه خود حسن نیت حرکت می تنبل، کاملا از دوام قهرمان اوکراین او می رود را وادار می تنبل کدام ممکن است فراتر به دلیل لاغر ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماسی ظاهر شد تنبل. در داخل همین جاری، آلمان، غیر زمینی ترین سیستم اقتصادی اروپا، در داخل جاری در آستانه برداشتن سوخت روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی کردن بخش اول قالب اضطراری سراسری شخصی است. این اقدام 2 روز قبل از امروز به دلیل ضرب الاجل تصمیم گیری شده شیفته روسیه برای کشورهای غیردوست برای راه اندازی صنوبر قیمت محموله های قدرت روسیه به روبل به جای آن یورو هر دو دلار آمریکا مشارکت در می تواند. این استرس بر بازارهای {سهام} اروپا را بهبود داد.