سنای آمریکا پوتین را “جنایتکار جنگی” توضیح دادن کرده است.سنای آمریکا همراه خود اکثریت قریب به اتفاق آرا تصمیم ای را تصویب کرد کدام ممکن است ولادیمیر پوتین را “جنایتکار جنگی” راه اندازی شد می تدریجی.

به گزارش وب سایت آنلاین گاردین، این لایحه کدام ممکن است سناتور جمهوری خواه لیندسی گراهام معرفی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سناتورهای 2 حزبی نیز به دلیل آن قرار است حمایت می کنند، به دلیل سالن دادگاه کیفری در سراسر جهان در داخل لاهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مکان های بین المللی نیاز دارد به همان اندازه نظامی روسیه را خلع سلاح کنند. تحقیقات متمرکز جنایات جنگی نزدیک به تهاجم روسیه به اوکراین.

چاک شومر، رئیس اکثریت قریب به اتفاق دموکرات سنا، در داخل سخنرانی شخصی اظهار داشت: کل شما ما، دموکرات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری خواهان {در این} مجلس ترکیبی شده ایم به همان اندازه بگوییم کدام ممکن است ولادیمیر پوتین (رئیس جمهور روسیه) {نمی تواند} به جنایاتی کدام ممکن است مرتکب شده است، پاسخگو باشد یا نباشد. در گذشته به دلیل رای گیری، تصمیم گیری در ناپایدار علیه افراد اوکراین است.

انتهای پیام