سقوط ۱۳ درصدی پالادیوم – ایسناهزینه پالادیوم در داخل روز دوشنبه در دسترس به ۱۳ شانس به مقیاس عقب کشف شد در نتیجه قرنطینه‌های قابل انتساب به کووید در داخل چین توجه‌انداز تقاضا برای این فلزی ارزشمند را ضعیف کرد، {در حالی که} بهبود ممکن قیمت بهره ایالات‌متحده باعث عدم سوسو زدن طلا شد.

به گزارش ایسنا، فلزی ارزشمند پالادیوم پس به همین دلیل موفقیت در همانقدر کم میزان شخصی به همین دلیل ۲۹ مارس همراه خود ۲۰۶۸ دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲ عرف همراه خود ۱۰.۹ شانس به مقیاس عقب به ۲۱۱۵ دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ عرف در داخل {هر} {اونس} رسید.

بهبود دلخوری کردن‌ها تقریباً در مورد قرنطینه‌های {طولانی} در داخل شانگهای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ممکن قیمت‌های بهره ایالات‌متحده کدام ممکن است به پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضای جهان لطمه می‌زند باعث به مقیاس عقب این فلزات ارزشمند جهان شد.

پالادیوم تخصصی ایجاد می کند اگزوز خودروها برای به مقیاس عقب تخلیه گازهای گلخانه‌ای استفاده بیشتر از می‌شود، به همین دلیل بهترینها حد شخصی در داخل اوایل ماه مارس، فقط در مورد ۴۰ شانس کاهش یافته است است در نتیجه دلخوری کردن به همین دلیل درگیری در داخل اوکراین می‌تواند تهیه روسیه شناخته شده به عنوان تولیدکننده عمده را به مقیاس عقب دهد.

نورنیکل، بزرگ معدنی روسی معرفی شد: تأمین پالادیوم سه ماهه اول این نمایندگی نسبت به مدت زمان خیلی شبیه 12 ماه در گذشته کاهش یافته است است.

بر ایده گزارش رویترز، شاخص دلار آمریکا به بهترینها حد در داخل 2 12 ماه قبلی رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا را برای مصرف کنندگان خارج از کشور {گران}‌تر کرد. پلاتین ۱.۸ شانس پس به همین دلیل موفقیت در زیرین‌ترین مرحله به همین دلیل دسامبر ۲۰۲۱، به مقیاس عقب کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۹۱۴.۲۴ دلار آمریکا رسید، {در حالی که} نقره پس به همین دلیل موفقیت در زیرین‌ترین مرحله 2 ماهه، همراه خود ۲.۲ شانس به مقیاس عقب به ۲۳.۶۱ دلار آمریکا در داخل {هر} {اونس} رسید.

انتهای پیام