سریال «جیران» نامزد جشنواره سئول شدسریال «جیران» نامزد بدست آمده جایزه جشنواره در درجه بین المللی درام سئول شد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند صفحه صحیح جشنواره، سریال «جیران» بروزترین tp-date تأثیر حسن فتحی در فهرست نامزدهای جشنواره در درجه بین المللی جوایز درام سئول قرار گرفت.

جوایز بین‌المللی درام سئول کدام ممکن است در جدا خصوصی عنوان SDA نیز شناخته می‌شود، مراسم اهدای جوایز سالانه در سئول، کره جنوبی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند بهتر از تولیدات تلویزیون اینترنتی اجتناب کرده اند در سرتاسر جهان تقدیر می‌تنبل.
به گزارش صفحه صحیح این جشنواره در درجه بین المللی، اجتناب کرده اند بین 255 تأثیر ارسالی اجتناب کرده اند 39 ملت به جشنواره، 24 سریال اجتناب کرده اند یازده ملت جهان محدوده شده است.
این سریال عاشقانه اجتناب کرده اند حسن فتحی است کدام ممکن است داستان عشق ناصرالدین شاه قاجار را روایت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دی ماه ۱۴۰۰ هر هفته به صورت بی نظیر روی پلتفرم فیلمو آشکار تبدیل می تواند.

امسال در هفدهمین شکاف این جشنواره عنوان سریال «جیران» در فهرست نامزدهای بهتر از مینی سریال به توجه می خورد.
در این بخش مسابقه اسامی سریال های پرطرفدار کشورهای مختلف قابل ارزیابی با سریال Station Eleven محصول کمپانی پارامونت کدام ممکن است اجتناب کرده اند جامعه HBO Max چاپ شده تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سریال Anne محصول World Production به توجه می خورد. شرکتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند جامعه آی تی وی چاپ شده تبدیل می تواند. آنها در جدا خصوصی سریال Jeeran رقبا می کنند.

رویداد جوایز در درجه بین المللی درام سئول به نظر می رسید به قبلی تاریخی 21 به شبیه به اندازه 23 سپتامبر 2022 مطابق در جدا خصوصی 30 سپتامبر به شبیه به اندازه 1 اکتبر برگزار تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برندگان جوایز در آن قبلی تاریخی ادعا کردن می شوند.

انتهای پیام