سرپرست معاونت مقرون به صرفه استانداری سمنان منصوب شد.ایسنا/سمنان سرپرست معاونت مقرون به صرفه استانداری سمنان منصوب شد.‌

استاندار سمنان طی ابلاغی ، ” محمد رضا صادقی ”  را شناخته شده به عنوان ” سرپرست معاونت مقرون به صرفه استانداری سمنان ” منصوب کرد.‌

در داخل ابلاغ انتصاب صادقی آمده است :

تذکر به مراتب تلاش ، تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ همراه خود نگه داشتن سمت شناخته شده به عنوان ” سرپرست معاونت توافق امور مقرون به صرفه استانداری ” منصوب می شوید.

امید است همراه خود اتکال به خداوند منان تحمل توجهات حضرت ولی عصر (عج ) را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروی به دلیل منویات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرامین مقام معظم مدیریت ( مدظله العالی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اهتمام به چشم انداز ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار های پیشرفته ترین و پیشرفته ترین حضرت آیت الله رئیسی به دلیل جمله ” محوری  ، ” انقلابی‌گری ” ، ” مردمداری ” ، ” پاکدستی ” ، ” فسادستیزی ” را انتخاب کنید و انتخاب کنید ” مقررات‌مداری ” در داخل چارچوب {وظایف} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت‌های محوله سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید موید باشید. 

محمد رضا صادقی ، متولد ۱۳۶۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای دیپلم کارشناسی ارشد  در داخل منطقه حقوق مقرون به صرفه می باشد یا نباشد ‌

به دلیل صادقی منصفانه جلد راهنما را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقالات متنوع در داخل بخش های سیستم مالی ، سیستم مالی مقاومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … به چاپ رسیده است.‌

محمد رضا صادقی ، فرزند سردار رشید اسلام احمد صادقی است.