سرانه فضای آموزشی در هشت استان زیر 5.این 2 متر / مجموعه مدارس صومعه سرا در انتخاب است.ایسنا/ خوزستان رئیس گروه نوسازی، بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز مدارس اظهار داشت: در هشت استان سرانه فضای آموزشی کمتر اجتناب کرده اند 5.این 2 متر مربع است کدام ممکن است امتحان شده می کنیم این استان ها را به سرانه ملت برسانیم.

مهرالله رخشانی مهر در نشست بازرسی مشکلات پتانسیل ها آموزشی رامشیر کدام ممکن است در این میان (3 تیرماه) در این شهرستان برگزار شد، تصدیق شد: در این میان اجتناب کرده اند مدارس نیمه کاره شهرستان رامشیر بازدید کردیم. ما انواع قابل توجهی تعهد نیمه تمام داریم کدام ممکن است به شبیه به اندازه حد زیادی در مناطق کشاورزی است کدام ممکن است باید برای افزایش آنها این سیستم ریزی کنیم. بعد از همه انتخاب اول ما بالا دادن تعهد های نیمه تمام است کدام ممکن است اجتناب کرده اند محل اعتبارات سراسری، استانی هر دو خیریه تامین شده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: انواع اجتناب کرده اند تعهد های نیمه تمام در مهرماه قابل اتمام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت بقیه تعهد ها به حدی است کدام ممکن است در دهه فجر به اتمام می رسد. در اولین تخصیص سال 1401 منابع می خواست تعهد های نیمه تمام را تامین می کنیم.

معاون وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اظهار داشت: انتخاب ها خوبی برای مونتاژ تعهد های جدید در رامشیر گرفته شده است. مقرر شد اولین تعهد شهری اجتناب کرده اند محل اعتبارات نفتی هر دو محرومیت زدایی اذیت کردن شود.

رئیس گروه نوسازی، بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز مدارس اظهار داشت: در بحث از تجهیزات برودتی، از تجهیزات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده آموزشی انتخاب ها خوبی گرفته شد. مقرر شد حداقل انواع کولر گازی برای حوزه های آزمون تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار مدارس قرار گیرد. بیش اجتناب کرده اند این 2 میلیارد تومان ستاره فیلم برای وسایل سرمایشی، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی تصویب شد. گروه نوسازی سال ها در جدا خصوصی ماموریت خصوصی کار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده های خوبی برای ایمن سازی مدارس انجام داده است. در هشت استان سرانه فضای آموزشی کمتر اجتناب کرده اند 5.این 2 متر مربع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می کنیم این استان ها به سرانه ملت برسند. استان خوزستان نیز شرایط مشابهی دارد.

رخشانی-مهر در تمدید شده مدت در خصوص ترکیب کردن آوری مدارس صومعه سرا اظهار داشت: ترکیب کردن آوری مدارس صومعه سرا در جدا خصوصی قابلیت بالای ده نفر اجتناب کرده اند انتخاب های بی نظیر این وزارتخانه است. برای این کار در جاری این سیستم ریزی هستیم. اگرچه این تعهد در جاری حاضر اذیت کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در استان خوزستان اصلی است، در جدا خصوصی این جاری انواع باقی مانده باید ساماندهی شود. مدارس در منصفانه روز واحد روزی کدام ممکن است به هدف صعب العبور بودن مناطق هر دو انواع کم اطلاعات آموز باید داشته باشیم در جدا خصوصی تعویض خوابگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب خوابگاه صحیح خاص می شوند.

انتهای پیام/