سخنان وزرای خارجه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین: پشتیبانی تا حد زیادی به کی یف، تحریم های مضاعف علیه مسکووزرای خارجه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین در داخل تماسی تلفنی دانستن درباره اختصاص 800 میلیون دلار آمریکا برای پشتیبانی توان دفاعی اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال تحریم‌های تا حد زیادی علیه روسیه {گفتگو} کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل به همین دلیل بی بی سی نیوز، سخنگوی وزارت امور خارجه ذکر شد: محدوده قیمت اضافه شده به اوکراین پشتیبانی می تدریجی به همان اندازه سلاح، مهمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر پشتیبانی های امنیتی را انباشت تدریجی.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، تلفنی همراه خود همتای اوکراینی شخصی دیمیتری کولبا فقط در مورد “تلاش قاطع اوکراین به حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامیت ارضی” صحبت کرد.

وزارت امور خارجه در داخل اطلاعیه ای معرفی شد: ما تصمیم گرفت هستیم به فراهم کردن پشتیبانی های امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشردوستانه به پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان اوکراین در داخل درگیری با روسیه یکپارچه دهیم.

این 2 دیپلمات ارشد حتی می تواند گفتند کدام ممکن است پشتیبانی های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش به اوکراین کارآمد {بوده است}.

اوکراین به همین دلیل {شجاعت} اوکراین به طور قابل توجهی مدافعان ماریوپل مشاوره کرد.

کولبا در داخل حساب کاربری شخصی شده شخصی در داخل توییتر نوشت: «در داخل فینال تصمیم شخصی همراه خود بلینکین، دانستن درباره معامله بسته پشتیبانی ارتش موارد زیر به اوکراین بحث و جدال کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره مواضع تحریم‌های تا حد زیادی علیه روسیه به هماهنگی رسیدیم. من خواهم کرد به همین دلیل آمریکا برای حمایت بی دریغش به همین دلیل اتحادش همراه خود اوکراین تشکر می کنم.

انتهای پیام