ساعت کاری ادارات استان اجتناب کرده اند 12 خرداد اصلاح می تدریجیایسنا/ البرز معاون انبساط مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منابع استانداری البرز ذکر شد: به اصل استاندار البرز ساعت کاری ادارات استان اجتناب کرده اند 21 خرداد لغایت 15 شهریور اجتناب کرده اند ساعت 6:30 الی 13:30 خواهد بود.

به گزارش ایسنا، کاوه حدادپور روز دوشنبه شانزده خردادماه در جو مونتاژ شورای معاونین به ریاست استاندار البرز اظهار کرد: در این مونتاژ در جدا خصوصی اصل استاندار البرز برای صرفه جویی در خوردن انرژی الکتریکی در روزهای خوب و دنج تابستان، اطمینان حاصل شود کدام ممکن است صرفه جویی در خوردن انرژی الکتریکی در ایام خوب و دنج تابستان، 17 خردادماه سال نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 اطمینان حاصل شود کدام ممکن است کاهش خوردن انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند طریق استانداری البرز بالا دادن شد. اجتناب کرده اند قبلی تاریخی 31 خرداد لغایت 15 شهریور ماه سال جاری ساعت کاری ادارات شهرستان اجتناب کرده اند ساعت 6:30 الی 13:30 تصمیم گیری شده است.

وی افزود: متعاقباً ساعت کاری روزهای پنجشنبه در این مدت اجتناب کرده اند ساعت 6:30 الی 12:30 خواهد بود.

وی تاکید کرد: در جدا خصوصی ملاحظه به اهمیت موضوع، ساکنان نیز باید مسئولان را در مدیریت دقیق خوردن انرژی الکتریکی در جدا خصوصی خوردن بهینه انرژی الکتریکی یاری دهند.

گفتنی است بر مقدمه مصوبه هیأت وزیران تمامی تجهیزات های اجرایی موظفند در ساعات اجرایی نسبت به سال قبلی 30 سهم خوردن انرژی الکتریکی خصوصی را کاهش دهند.

انتهای پیام/