“زن جوان سیب منافذ و پوست کندن”


“نیکلاس ماس” به خاطر خلق به تصویر کشیدن های کودک نوپا اجتناب کرده اند رویدادهای روزمره را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتره ها سوپراستار داشت. اجتناب کرده اند جمله به تصویر کشیدن های او می توان به “زن جوان در جاری منافذ و پوست کندن سیب” اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، «نیکلاس ماس» نقاش «عصر طلایی هلند» متولد سال 1634 میلادی شناخته شده چون هنرمندی شناخته تبدیل می تواند باشد کدام ممکن است به شبیه به اندازه حد زیادی اوقات صحنه های روزمره را به تصویر می کشد. او در مقاطع مختلف در آمستردام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دورست مسکن می کرد. روزی کدام ممکن است در آمستردام مسکن می کرد، یکی اجتناب کرده اند شاگردان رامبراند بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول اولین به تصویر کشیدن آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیق را نزدیک به واقعیت آموخت. پس اجتناب کرده اند مدتی «ماس» به یکی اجتناب کرده اند نقاشان معروف پرتره اشخاص حقیقی گروه اصلاح شد. الگوی هایی اجتناب کرده اند این آثار در موزه سلطنتی هنرهای انصافاً در بلژیک به حاضر گذاشته شده است.

ماس در تابلوی “زن جوان در جاری منافذ و پوست کندن سیب” صحنه ای آرام را به تصویر کشیده است. این به تصویر کشیدن زنی را در جاری انجام کارهای خانه آرم می دهد. در این به تصویر کشیدن به خوانایی می توانید تأثیر رامبراند، نقاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم عظیم هلندی ماس را ببینید. اجتناب کرده اند جمله این مشخصه ها می توان به استفاده اجتناب کرده اند رنگ های خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده ماهرانه اجتناب کرده اند سایه ها اشاره کرد.

«خزه» رنگ های خصوصی را برای به تصویر کشیدن طوری در جدا خصوصی هم می آمیخت کدام ممکن است تصویر بسته شدن تیره شود. او به شبیه به اندازه حد زیادی اوقات اجتناب کرده اند رنگ زرشکی شناخته شده چون ماده تشکیل دهنده بخشی از استفاده می کرد. رنگ زرشکی را در آستین های لباس دخترانه، گل بی نظیر، سیب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارچه ای کدام ممکن است روی میز را پوشانده است، می بینیم.

این به تصویر کشیدن منصفانه تأثیر هنری آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیح اجتناب کرده اند زنی است کدام ممکن است در آشپزخانه واقعاً کار می تنبل. در مورد توجه قرار گرفت اول به تذکر نمی رسد کدام ممکن است در تحمیل آن اجتناب کرده اند نوآوری استفاده شده باشد، در جدا خصوصی این جاری اینطور نیست. در آثار هنری قرن هفدهم در هلند، خدمتکاران به شبیه به اندازه حد زیادی اوقات قابل ارزیابی با به تصویر کشیدن زیر به تصویر کشیده می شدند. خادمان مشغول به تصویر کشیدن بودند کدام ممکن است بانوی خانه آنها را در خواب کشف شد. خدمتکاران تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی کفایت اجتناب کرده اند استاندارد ترین سوژه های به تصویر کشیدن هلندی بودند.

«رویای خدمتکار» ساخته «نیکلاس ماس»

انتهای پیام