زلزله 6.1 ریشتری در هرمزگان / اعزام گروه ارزیاب


رئیس گروه مدیریت فاجعه ملت اجتناب کرده اند شیوع زیرین لرزه 6.1 ریشتری در بندرخمیر استان هرمزگان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اعزام گروه های ارزیاب به محل حادثه خبر داد.

محمدحسن نامی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا. وی در این خصوص اظهار داشت: بر ایده اطلاعیه موسسه ژئوفیزیک دانشکده تهران، زیرین لرزه ای به بزرگی 6.1 ریشتر ساعت 02:02 در جاری حاضر در حوالی بندر خمیر در مرز خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرمزگان رخ داد. این زیرین لرزه در عمق ده کیلومتری اجتناب کرده اند درجه زیرین رخ داده است.

وی کانون این زیرین لرزه را 34 کیلومتری بندر خمر عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: کانون زیرین لرزه نیز در چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی کیلومتری شهر کنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت کیلومتری بندر لنگه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عوامل مختلف احساس شد. این وضعیت نیز در 107 کیلومتری بندرعباس قرار دارد.

نامی یکپارچه داد: پس اجتناب کرده اند شیوع زلزله تمامی تجهیزات های امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی به حالت جدا هم توصیه باش درآمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های ارزیاب اجتناب کرده اند گروه کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات گروه هلال احمر، بخشداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید … نیز به مناطق آسیب دیده اعزام شدند کدام ممکن است گزارش ارزیابی آنها چاپ شده احتمالاً وجود خواهد داشت. . بلافاصله ادعا کردن احتمالاً وجود خواهد داشت.

در این زمینه بیاموزید: در قبلی، هنگام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند زلزله چه کنیم؟

۲: ۳۷- مهدی ولی پور، رئیس گروه کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات هلال احمر نیز در جدا خصوصی از دقیق اینکه ادامه دارد گزارشی اجتناب کرده اند مصدومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری مقدار ادعا کردن نشده است، به ایسنا اظهار داشت: دقایقی پس اجتناب کرده اند شیوع زیرین لرزه سه گروه رصد هلال احمر استان هرمزگان به محل زلزله زده رفتند. مناطق. اعزام شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات اجتناب کرده اند آنها یکپارچه دارد.

وی در جدا خصوصی اشاره به داده های آماری جمعیتی در شعاع 15 کیلومتری کانون زلزله اظهار داشت: این 2 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع 7 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 866 نفر در این قلمرو اقامت می کنند. انواع سکونتگاه های واقع در 15 کیلومتری کانون زلزله نیز حدود 9 روستا است کدام ممکن است در جاری تصمیم گیری مقدار هستند.

۲: ۴۵- عکسها چاپ شده شده اجتناب کرده اند این زیرین لرزه در اینترنت های اجتماعی حاکی اجتناب کرده اند انصراف خوردگی دیوار برخی خانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان های عجیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب است.

تصاویری اجتناب کرده اند خسارات زلزله در دنیای آنلاین ما چاپ شده شده است

انتهای پیام