زباله‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای رودخانه‌های زرجوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوهررود باید در انتخاب ایمنی اجتناب کرده اند اطراف زیست گیلان باشد.ایسنا/ گیلان مشاور ولی فقیه گیلان ذکر شد: پسماندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای رودخانه های گوهررود را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرجوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تالاب انزلی باید در انتخاب این سیستم های ایمنی اجتناب کرده اند اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر متولیان گیلان باشد.

آیت الله رسول فلاحتی در دیدار در جدا خصوصی رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونین ایمنی اطراف زیست استان به رویداد هفته اطراف زیست در جدا خصوصی شناخت اجتناب کرده اند امتحان شده فعالان اطراف زیست در دفاع کردن شخصیت ذکر شد: کاهش ملاحظه به منابع خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف زیست مشکلاتی را به وجود راه اندازی شد شده است است.

وی به ملاحظه عمیق اسلام به اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان مسکن افراد اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: کاشت نهال احیای افراد است.

امام جمعه رشت در جدا خصوصی از محسوس اینکه رئیس جمهور در بازدید به گیلان ملاحظه ویژه ای به اطراف زیست استان داشت، تصریح کرد: پسماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای رودخانه های گوهررود را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرجوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تالاب انزلی باید در انتخاب این سیستم های ایمنی اجتناب کرده اند اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات های متولی باشد. گیلان.

آیت الله فلاحتی تالاب انزلی را یکی اجتناب کرده اند زیباترین تالاب ها دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تالاب انزلی خواص بی نظیری در ماهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرندگان دارد در جدا خصوصی این جاری مورد توجه قرار گرفت به قبلی مورد مراقبت نشده قرار گرفته است.

وی ترتیب کاربری اراضی را یکی اجتناب کرده اند معضلات منابع خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف زیست گیلان برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: جلوگیری اجتناب کرده اند ترتیب کاربری توسط تجهیزات های پاسخگو برای در استان حیاتی است لذا آرزو کرد ایستادگی گروه ایمنی اطراف زیست است. محکم به سمت تقاضاهای بیش اجتناب کرده اند حدی کدام ممکن است به اطراف زیست آسیب می رساند. .

مشاور ولی فقیه در گیلان در جدا خصوصی اشاره به وجود جنگل های در جدا خصوصی خوشایند ارزش هیرکانی در شمال ملت خاطرنشان کرد: ایمنی اجتناب کرده اند اطراف زیست باید برداشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب چوب را در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز به حداقل برساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جنگل های گیلان ملاحظه ویژه داشته باشد.

آیت الله فلاحتی اجتناب کرده اند قوه قضائیه تعیین شده است چون بازوی ایمنی اجتناب کرده اند اطراف زیست یاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت به شد: همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق ایمنی اطراف زیست در جدا خصوصی قوه قضائیه برای ادامه دادن منابع خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف زیست حائز اهمیت است.

رضا روزی مدیرکل ایمنی اطراف زیست گیلان نیز در هفته اطراف زیست امسال به مانترا اطراف زیست انسانی اساس، معقول را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ورود زباله را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب خانگی به رودخانه ها 2 معضل زیست محیطی استان است.

انتهای پیام/