توسعه هفتگی طلای سیاه نامطلوب شده استهزینه نفت روز جمعه بهبود کشف شد، با این وجود پس به دلیل هر هفته پرنوسان برای دومین هفته متوالی به کاهش کشف شد.

{هر} بشکه نفت برنت موجود در بازار بورس سیب بزرگ همراه خود 1.2 شانس بهبود به 107.93 دلار آمریکا رسید. هزینه نفت نپخته برنت روز پنجشنبه حدود 9 شانس بهبود کشف شد کدام ممکن است عجیب ترین بهبود روز به روز هزینه ها به دلیل اواسط 12 ماه 2020 تا این مرحله است.

نفت وست تگزاس اینترمدیت همراه خود 1.72 دلار آمریکا هر دو 1.7 شانس بهبود، دیروز همراه خود 8 شانس بهبود، به 104.70 دلار آمریکا در داخل {هر} بشکه معامله بسته شد.

هر کدام شاخص تخصصی ایجاد می کند هفته قبلی 16 دلار آمریکا در داخل نوسان بوده اند، افت هفتگی حدود 4 شانس را گزارش کردند. هزینه ها به دلیل بهترینها درجه 14 ساله ای کدام ممکن است حدود 2 هفته پیش به آن قرار است رسیده بوده اند، شکاف گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت کاهش یافته {گران} را الهام بخش به قفل کردن درآمد کرد.

روسیه اظهار داشت پس به دلیل چهارمین روز مذاکرات همراه خود اوکراین هیچ توافقی حاصل نشد. در میان سیگنال های توسعه در داخل اوایل هفته قبلی بیانیه شد.

جیم ریتربوش، رئیس نمایندگی Ritterbush & Associates، اظهار داشت کدام ممکن است {انتظارات} زودتر در کنار آتش‌بس هر دو هماهنگی اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه ضعیف شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده حمله ها نیروی دریایی روسیه به شهرهای عظیم اوکراین، احتمالات تحریم‌های پولی تا حد زیادی علیه مسکو را بهبود می‌دهد.

عدم وجود در دسترس بودن به عنوان یک نتیجه تحریم‌ها علیه روسیه، به کاهش ذخایر نفت، {طولانی}‌مدت زمان مذاکرات هسته‌ای همراه خود ایران، به کاهش ذخایر نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلخوری کردن‌ها با توجه به خسارت تقاضای قابل انتساب به موج اخیر شیوع کرونا در داخل چین به نوسانات خرید و فروش نفت {در این} هفته پشتیبانی کرد.

به مشاوره قیمت کاهش یافته {گران}، بانکداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگران، این نوسانات از حداکثر در میان خریداران را به فوبیا انداخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار است به آنها بروند را به دلیل {بازار} بیرون از در راند کدام ممکن است به نوبه شخصی احتمالاً باعث نوسانات از حداکثر هزینه ها شود.

دارایی ها حاد آگاه گفتند کدام ممکن است اوپک پلاس بیش به دلیل 1،000،000 بشکه در داخل روز به دلیل درجه تأمین گروه عملکرد در داخل ماه فوریه به کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاش این گروه به هماهنگی محدودیت در دسترس بودن به 136 شانس مقایسه شده است همراه خود 129 شانس در داخل ژانویه بهبود کشف شد. آژانس بین‌المللی قدرت می‌گوید بازارهای نفت ممکن است به طور اضافی به دلیل آوریل پس به دلیل {حمله} نیروی دریایی مسکو به اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم‌ها، روز به روز سه میلیون بشکه نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده‌های نفتی روسیه را به دلیل بازو بدهند.

بر ایده آمارهای مناسب، صادرات نفت عربستان در داخل ژانویه به شش.996 میلیون بشکه در داخل روز رسید کدام ممکن است بهترینها میزان به دلیل آوریل 2020 است. صادرات نفت این ملت در داخل ژانویه 0.9 شانس پیشرفت کرد در داخل حالی تخصصی ایجاد می کند دسامبر 6.937 میلیون بشکه در داخل روز بود. به صورت ماه به ماه، تأمین نفت این ملت در داخل ژانویه 0.123 میلیون بشکه در داخل روز بهبود کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 10.145 میلیون بشکه در داخل روز رسید کدام ممکن است بهترینها درجه به دلیل آوریل 2020 است.

در داخل همین جاری، تولیدکنندگان نفت آمریکا به دلیل زمان تحریک کردن نبرد در داخل اوکراین، خویشتنداری زیادی به دلیل شخصی آرم اطلاعات اند. شرکت ها قدرت بیکر هیوز روز جمعه معرفی شد کدام ممکن است نمایندگی های قدرت آمریکا انواع دکل های نفتی شخصی را در داخل هفته قبلی سه به 5 به کاهش اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 524 سکو رساندند.

به گزارش رویترز، نمایندگی توصیه FGE معرفی شد کدام ممکن است ذخایر فرآورده های نفتی برای کشورهای مهم خریدار روی پایین برای این زمان به دلیل 12 ماه 39.9 میلیون بشکه به دلیل معمول 12 ماه 2017 به همان اندازه 2019 است.

انتهای پیام