روسیه فرستاده جدیدی به ایران می‌فرستد«الکسی ددوف» تعیین شده است چون فرستاده جدید روسیه در تهران انتخاب در عمق ای از شد.

به گزارش ایسنا، کاظم جلالی، فرستاده ایران در روسیه در این زمینه در صفحه توئیتر خصوصی نوشت: «در این زمان در جدا خصوصی الکسی ددوف جلب رضایت داشتم. وی بلافاصله تعیین شده است چون فرستاده جدید روسیه در ایران اذیت کردن به واقعاً کار می تدریجی. 2 طرف تاکید کردند کدام ممکن است روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در یکی اجتناب کرده اند بهتر از شکاف های تاریخی قرار دارد.
من می توانم اجتناب کرده اند زحمات لوان جاگاریان، فرستاده سابق روسیه سپاسگزارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای الکسی ددوف آرزوی موفقیت دارم.

به گزارش ایسنا، لووان جاگاریان، فرستاده برتر روسیه بلافاصله در جدا خصوصی انتخاب در عمق ای از فرستاده جدید روسیه در تهران ایران را انصراف خواهد کرد.

انتهای پیام