روسیه صادرات انرژی الکتریکی به فنلاند را افتادگی کرددارایی ها خبری اجتناب کرده اند افتادگی صادرات انرژی الکتریکی روسیه به فنلاند اجتناب کرده اند فردا (شنبه) درپی تقاضا این ملت برای ملحق شدن به ناتو خبر دادند.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری فرانسه به نقل اجتناب کرده اند منصفانه اپراتور جامعه انرژی الکتریکی ادعا کرد کدام ممکن است صادرات انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند روسیه به فنلاند اجتناب کرده اند بامداد شنبه به حالت افتادگی درخواهد به همین جا رسید.

طبق ادعا این جامعه، تصویر «راو نوردیک»، زیرمجموعه تصویر هلدینگ امکانات دولتی روسیه «اینتر رائو»، مستقر در هلسینکی، اجتناب کرده اند ششم ماه مه هیچ گونه پرداختی در ازای انرژی الکتریکی در دسترس بودن شده به فنلاند اکتسابی نکرده است.

در این ادعا آمده است: راهی برای صنوبر صنوبر وجود ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما مجبوریم اجتناب کرده اند ۱۴ مه انرژی الکتریکی رسانی را متوقف کنیم.

رئیس جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخست وزیر فنلاند 5 شنبه در ادعا‌ای مشترک تاکید کردند کدام ممکن است در نیازمند بخشی از هرچه بلافاصله‌تر این ملت به پیمان ناتو هستند.

این انتخاب فنلاند اعراض روسیه را به در جدا داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران روسیه نسبت به مجازات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای این انتخاب هشدار داده‌اند.

انتهای پیام