روسیه متنوع به همین دلیل دیپلمات های یانکی را ریختن کردروسیه معرفی شد تخصصی ایجاد می کند تلافی انتخاب آمریکا برای ریختن 12 دیپلمات روس، متنوع به همین دلیل دیپلمات های یانکی را ریختن خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران، واشنگتن ماه قبلی معرفی شد کدام ممکن است آرزو دارد دیپلمات های روس را به همین دلیل مقر گروه ملل در سیب بزرگ ناشی از دلخوری کردن های ایمنی سراسری ریختن تدریجی.

آمریکا بعداً معرفی شد کدام ممکن است آرزو دارد دیگری به همین دلیل افسران روس را به همین دلیل گروه ملل متحد کدام ممکن است او می رود را به جاسوسی متهم کرده بود، ریختن تدریجی.

به گزارش بی بی سی، وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه جان سالیوان فرستاده آمریکا را در اعتراض به اظهارات محیط بایدن، رئیس جمهور این ملت کدام ممکن است ولادیمیر پوتین همتای روس شخصی را “جنایتکار جنگی” خوانده بود، احضار کرد.

وزارت امور خارجه بعداً اثبات کرد کدام ممکن است فهرستی به همین دلیل دیپلمات ها را برای توقف روسیه بدست آمده کرده است.

باقی مانده است انواع دیپلمات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان ریختن ممکن است به همین دلیل روسیه گفتن نشده است.

انتهای پیام