روسیه به عنوان ایجد دالانهای، شردوستانه، اوکراین، اخبار دادرسانه، روسی، به عنوان ایجد دالانهای، شردوستانه، ساعت 7 صبح امروز (سحشنبه، 17 اسفند) به وقت گرینویچ (10:30 صبح تهران) در اوکراین، خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبر اسکای، کجاست وضعیت فعلی در رز دوشنبه نز 6 پرچم های دالان شاردستانه سفت شده است، اما کشور اوکراین مدعی شد کردها به عنوان گولوباران جایی که ماه بعد از حکم و تاریخ است. از شهر

چطور ادعا میکنی روسی، تنها، در بخشهای، خاص اوکراین، با شهروندان اجازه فرار دادااست، که مقصد روسیه بلاروس دارند.

PIAM END