روسیه به همین دلیل شورای حقوق بشر گروه ملل متحد افتادگی شدمجمع عادی گروه ملل متحد رای به افتادگی روسیه به همین دلیل شورای حقوق بشر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل به همین دلیل مکان روسیا الیوم، اعضای مجمع عادی گروه ملل متحد روز پنجشنبه همراه خود افتادگی عضویت روسیه در شورای حقوق بشر گروه ملل موافقت کردند.

مجمع عادی گروه ملل متحد همراه خود 93 رای دیگری، 24 رای دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید 58 رای ممتنع، روسیه را به همین دلیل عضویت در شورای حقوق بشر افتادگی کرد.

مجمع عادی به همین دلیل هماهنگی بر سر اتهامات “نقض فاحش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستماتیک حقوق بشر” مشتاق در مورد نیروهای روسیه در اوکراین خبر داد.

ایالات متحده آمریکا معرفی شد کدام ممکن است آرزو می کنند افتادگی عضویت روسیه در پی فاجعه اوکراین است.

انتهای پیام