رضایت و انتخاب کوکی های NPR


سایت های NPR از کوکی ها ، فناوری های ردیابی و ذخیره سازی مشابه و اطلاعات دستگاهی که برای دسترسی به صفحات ما استفاده می کنید (با هم ، “کوکی ها”) برای افزایش مشاهده ، گوش دادن و تجربه کاربر ، شخصی سازی محتوا ، شخصی سازی پیام های حامی NPR ، ارائه رسانه های اجتماعی استفاده می کنید. ویژگی ها و تجزیه و تحلیل ترافیک NPR. این اطلاعات با رسانه های اجتماعی ، حامیان مالی ، تجزیه و تحلیل و سایر فروشندگان یا ارائه دهندگان خدمات به اشتراک گذاشته می شود. جزییات را ببینید.

می توانید روی “کلیک کنیدانتخاب های شما“در زیر برای پیدا کردن و استفاده از ابزارهای مدیریت کوکی برای محدود کردن استفاده از کوکی ها هنگام بازدید از سایت های NPR. در هر زمان می توانید انتخاب کوکی ها را در آن ابزارها سفارشی کنید. اگر روی “کلیک کنید”موافقم و ادامه می دهم“در زیر ، شما تأیید می کنید که به انتخاب کوکی های شما در آن ابزار احترام گذاشته می شود و در غیر این صورت با استفاده از کوکی ها در وب سایت های NPR موافقت می کنید.

دیدگاهتان را بنویسید