توسعه 44 درصدی بلعیدن دیتا در داخل خراسان رضویایسنا/ خراسان رضوی سرپرست ارتباطات قلمرو خراسان رضوی اظهار داشت: مقدار دیتای مصرفی مشترکان اول {تلفن همراه} در داخل خراسان رضوی نسبت به 12 ماه قبلی 44 شانس بهبود داشته است.

حسن اروجی فقط در مورد اینکه {در حال حاضر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً در مورد اینکه تعدادی از به همین دلیل زائران امام مهربانی به مشهد مقدس مشرف شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنلاین ارتباطی در کنار اول فقطً ایمن است، اظهار داشت: میزان بلعیدن دیتا در داخل 12 ماه 1400 نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه. نگاه به گذشته 44 شانس توسعه داشته است کدام ممکن است این رقم در داخل همه ملت 33 شانس توسعه داشته است.

وی اظهار داشت: سیستم های دولت خراسان رضوی جاده مقدم خدمت رسانی به زائران هستند در تمام طول سال همواره کنار هم قرار دادن پذیرایی به همین دلیل زائران هستند. مخابرات قلمرو خراسان رضوی نیز مطمئناً یکی سیستم های دولت است کدام ممکن است در تمام طول سال همواره در داخل کنار هم قرار دادن باش برای فراهم کردن شرکت ها ارتباطی به زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاوران است.

به گزارش روابط پایه قلمرو خراسان رضوی، اروجی افزود: {در حال حاضر} رینگ مهمترین حرم مطهر رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده های منتهی به حرم امام همراه خود استقرار فشرده سلول BTS خرس محافظت آنلاین در کنار اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد 4G است. . اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش های 5G در داخل قلمرو ثامن.”

انتهای پیام