پیشرفت قدرتمند انواع مشتریان مرورگر مایکروسافت اج


شفقنا مقرون به صرفه- بر ایده گزارش مارس 2022 در داخل Statcounter، انواع مشتریان مرورگر مایکروسافت اج همیشه در حال افزایش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار آن خواهد شد را نمایشگاه ها خوب جی این مرورگر {در حال حاضر} دومین مرورگر رایج دسکتاپ همراه خود Safari است.

به گزارش شفقنا مقرون به صرفه، اسفند 1391، {حاشیه}، غیرمتمرکز سودآور شد پایین اوج بگذارد اپل سافاری همراه خود پیشرفت حدود 0.05 درصدی سهم {بازار} 9.65 درصدی را به انگشت آورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل رتبه دوم قرار بگیرید. این در داخل حالی است کدام ممکن است سافاری همراه خود سهم {بازار} 9.56 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید افت 0.21 درصدی در داخل رتبه {سوم} قرار گرفت. کروم حتی می تواند همراه خود سهم {بازار} 67.29 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت 2.4 درصدی همچنان در داخل صدر قرار دارد.

قابل آگاه باشید گزارش اسفند است Aduplex حتی می تواند فینال سناریو مشتریان ویندوز را به خوبی نمایشگاه ها. بر ایده اطلاعات های آشکار شده، در داخل مارس 2022 تعدادی از به دلیل مشتریان به ویندوز 11 اضافه نشده است، {در حالی که} فینال {نسخه} های ویندوز سهم {بازار} آن خواهد شد را بهبود اطلاعات است.

سهم مرورگرهای دسکتاپ در داخل مارس 2022 به رئوس مطالب {زیر} است:

  • گوگل کروم: 67.29%
  • مایکروسافت اج: 9.65 شانس
  • Apple Safari: 9.56%
  • موزیلا فایرفاکس: 7.57 شانس
  • Opera: 2.81٪

همه سهم {بازار} مرورگرها

موجود در بازار جهان کدام ممکن است به دلیل پلتفرم های سلول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسکتاپ به طور استفاده بیشتر از می تواند، سناریو قابل توجهی کاملاً متفاوت است. Google Chrome به شکسته نشده می‌دهد سهم {بازار} رتبه اول را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سافاری {در این} فاز دوم است:

  • Google Chrome: 64.53٪ (1.75٪ بهبود)
  • Apple Safari: 18.84% (افت 0.46%)
  • Microsoft Edge: 4.05% (خیلی کمتر به دلیل 0.01%)
  • موزیلا فایرفاکس: 3.4% (به مقیاس عقب 0.81%)
  • آنلاین سامسونگ: 2.82% (0.05% پیشرفت)

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است مایکروسافت خوب بازیگر نسبتاً جدیدترین موجود در بازار مرورگرهای {تلفن همراه} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رقبا همراه خود سافاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروم انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه لوس می تدریجی. جدا از این، اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است مایکروسافت {قابلیت} هر دو قابلیت خاصی ندارد کدام ممکن است گزینه داشته باشد مشتریان را مجبور به بهره مندی از مرورگر Edge در داخل {تلفن های همراه} تدریجی. با این وجود، این مرورگر توسعه خوبی در داخل دسکتاپ نماد اطلاعات است.