رسانه مهمترین ابزار برای اعتلای ولایت استایسنا / قزوین دبیر بنیاد در درجه بین المللی غدیر در استان قزوین ذکر شد: رسانه ها مهمترین ابزار اعتلای ولایت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید واقعه غدیر را تعیین شده است چون واقعه عاشورا به دنیا بیاوریم.

محسن حق شناس در این زمان 28 تیر 1401 در نشست خبری کدام ممکن است به رویداد اذیت کردن دهه ولایت در بیت امام جمعه شهیدی در شهر قزوین برگزار شد، ذکر شد: قول بدهیم در غدیر رسانه باشیم. . جای آموزش غدیر 9 تنها در فضای شهری اما در جدا با این در رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت ما تمیز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است در جدا خصوصی آنچه در افق ولایت ترسیم شده جهان داریم.

وی در جدا خصوصی اشاره به اینکه این سیستم دهه امامت اجتناب کرده اند در این زمان در جدا خصوصی قرائت نماز عید سعید قربان اذیت کردن شده است، ذکر شد: دومین این سیستم این دهه برافراشتن پرچم ولایت در میدان سید حسن نصرالله قزوین است. منصفانه بار تولید عکس اختراع کردن واقعه غدیر توسط عناصر این حاضر کدام ممکن است سومین جهان جشنواره سراسری خوشنویسی غدیر را برگزار می تدریجی، مسابقه میر علمدار ویژه جوانان اجتناب کرده اند تولید عکس این سیستم هایی است کدام ممکن است در دهه ولایت برگزار تبدیل می تواند باشد.

این پاسخگو برای تصریح کرد: اجباری به اشاره کردن است کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان تعیین شده است چون نهاد متولی آموزش کودکان مسئولیت حاضر محتوای غدیر را برای این گروه سنی بر عهده گرفته است.

دبیر بنیاد در درجه بین المللی غدیر قزوین ذکر شد: این 2 سرود در جدا خصوصی محوریت غدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایت ارائه شده کدام ممکن است به شبیه به اندازه تعدادی از روز آینده آشکار تبدیل می تواند باشد. می توان اجتناب کرده اند قابلیت این آثار هنری برای انواع مضامین اسلام استفاده کرد. اداره کل کمک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در تهیه این سرودها مشارکت داشته اند.

وی در جدا خصوصی اشاره به برپایی نمایشگاه وقایع غدیر در درجه استان، خاطرنشان کرد: عصر شعر آیینی در جدا خصوصی حضور شاعران برتر ملت، ایستگاه های اقامه نماز کدام ممکن است توسط موکب های اربعینی برپا تبدیل می تواند باشد اجتناب کرده اند تولید عکس این سیستم هایی است کدام ممکن است آرم اجتناب کرده اند ارادت همگان دارد. تیم ها، نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقوام به شبیه به اندازه غدیر. .

حق شناس در جدا خصوصی این سیستم هایی کدام ممکن است بنیاد غدیر برای دهه امامت تدارک دیده است، یکپارچه داد: 650 متر مربع دیوارنگاره غدیر در شهرستان، مراسم تجلیل اجتناب کرده اند شهدای سادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سادات، راه اندازی کاروان لذت غدیر، برگزاری بیش اجتناب کرده اند 2300 خیمه عصر غدیر در استان برگزار تبدیل می تواند باشد. آموزش غدیر کوچینگ، از محسوس داستان های غدیر، برگزاری کنوانسیون عملکرد دختران در تبیین غدیر اجتناب کرده اند جمله این این سیستم هاست.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان استان قزوین نیز 221 این سیستم ورزشی را برای دهه استان در تذکر گرفته شده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله آنها می توان به تجلیل اجتناب کرده اند کودکان نخبه استان، برگزاری مسابقات ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی زورخانه ای اشاره کرد کدام ممکن است اشاره کردن یاعلی اجتناب کرده اند برکت آنهاست.

دبیر بنیاد در درجه بین المللی غدیر استان قزوین ذکر شد: کنگره در درجه بین المللی بنیاد غدیر امسال در استان مازندران برگزار تبدیل می تواند باشد کدام ممکن است مهمانانی اجتناب کرده اند در سرتاسر جهان اسلام در آن حضور خواهند داشت.

ادای دین باکلاس ورزشی شهرداری به شبیه به اندازه غدیر

به گزارش ایسنا، حسین برجی، رئیس گروه باکلاس ورزشی شهرداری قزوین نیز در این مونتاژ ذکر شد: بیش اجتناب کرده اند پنجاه این سیستم برای دهه استان تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت شده است کدام ممکن است سهم گروه اجتناب کرده اند این انواع ده جشنواره است کدام ممکن است در سال جاری برگزار تبدیل می تواند باشد. مناطق شهری مجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲۶ روز اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتم تیرماه، ۲ جشن غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده در میدان آزادی شهر قزوین برپا شده است.

برجی افزود: مسابقات باکلاس ورزشی، جشنواره خوشنویسی، مسابقات ویژه کودکان نیز پیش خروجی بینی شده است. هشت فرهنگسرای زیر مجموعه گروه بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت در شهرداری خمک هم اکنون در قالب جشن ولادت خوانی، مرشدخانی، حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه کودکان غدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجلیل اجتناب کرده اند سرای سالمندان سادات برگزار می کنند.

وی در جدا خصوصی اشاره به برگزاری مسابقه کتابخوانی تجلیغدیر ذکر شد: مسابقه غول پیکر خوشنویسی اجتناب کرده اند 19 به شبیه به اندازه 27 تیرماه در درجه ملت برگزار تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار در قالب نمایشگاه اختراع نشده دید عموم قرار خواهد گرفت. نتایج مسابقه بعد اجتناب کرده اند روز مباهله ادعا کردن تبدیل می تواند باشد.

رئیس گروه سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی شهرداری قزوین ذکر شد: در بخش بازی مسابقاتی اجتناب کرده اند قبیل کوهنوردی در ارتفاع والدین، بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریح ​​در پارک پامچال، جزء خوانی قرآن کریم در جدا خصوصی حضور قاریان کشوری برگزار تبدیل می تواند باشد. در مسجد غدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد امیرالمومنین (ع) کدام ممکن است در جدا خصوصی مضامین ولایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امامت مزین شده است. ارائه شده است.

وی از محسوس کرد: الگوسازی هدایای بهتر از پدر دنیا به کودکان سه به شبیه به اندازه 13 ساله قالب جدیدی است کدام ممکن است امسال در استان اجرا تبدیل می تواند باشد. گروه باکلاس ورزشی قزوین در قالب منصفانه این سیستم مشارکتی بخشی اجتناب کرده اند ارزش های جشن را بر عهده گرفته است.

به گزارش ایسنا، در نهایت این نشست در جدا خصوصی حضور خبرنگاران اجتناب کرده اند محل قرارگیری یابی بنیاد غدیر استان قزوین کدام ممکن است منصفانه پورتال بی طرفانه است آشکار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قزوین سومین استانی است کدام ممکن است به محل قرارگیری یابی بی طرفانه مجهز شده است.

انتهای پیام