ردیف ابطال «مختارنامه» ممنوعیت تصویر لرستانیادعا صحیح اصلاح جنسیت شهره لرستانی این گمانه زنی را آسانسور کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این پس جامعه های تلویزیونی سریال های این بازیگر را جدا گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتشر شده نمی کنند. حدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمان ای کدام ممکن است در جدا خصوصی آغاز سریال «مختارنامه» در جدا خصوصی اوقات فراغت لرستانی عملا باطل شد.

به گزارش ایسنا، اواخر تیرماه امسال ویدئویی در اینترنت های اجتماعی منتشر شده شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند اصلاح جنسیت قانونی شهره لرستانی خبر می داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این پس باید او را مازیار لرستانی صدا کنیم.

پس اجتناب کرده اند ادعا صحیح اصلاح جنسیت لرستانی توسط خصوصی این بازیگر، در برخی رسانه ها عنوان شد کدام ممکن است به جامعه های تلویزیونی مشاوره شده کدام ممکن است سریال او را به شبیه به اندازه اطلاع ثانوی منتشر شده نکنند. خبری کدام ممکن است مدت کوتاهی پس اجتناب کرده اند تخلیه اجتناب کرده اند سوی تلویزیون تایید نشد، در جدا خصوصی این جاری در زمان منتشر شده سریال «مختارنامه» غیر قابل دستیابی صریح برابر.

شهره لرستانی در سریال «مختارنامه» به کارگردانی داود میرباقری عملکرد یکی اجتناب کرده اند دختران قبیله حمدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس دختران کوفی کدام ممکن است عمر بن سعد را در مسجد کوفه سنگسار کردند را اوقات فراغت می تنبل.

فینال اوقات فراغت شهره لرستانی در سریال «خوشنام» است کدام ممکن است در ماه رمضان 1401 اجتناب کرده اند تلویزیون منتشر شده شد. اودر در این سریال عملکرد پری را اوقات فراغت کرد.

سریال «مختارنامه» اجتناب کرده اند یازده مرداد ماه هر ساعت شب ساعت 22:00 اجتناب کرده اند جامعه آی فیلم منتشر شده تبدیل می تواند باشد.

انتهای پیام