رای گیری کسب اطلاعات در مورد عضویت روسیه در شورای حقوق بشر فردا رای گیری می تواندسخنگوی رئیس مجمع عادی گروه ملل متحد معرفی شد کدام ممکن است رای گیری فردا (پنجشنبه) به تقاضا غرب برای تعیین کسب اطلاعات در مورد افتادگی روسیه به دلیل شورای حقوق بشر برگزار می تواند.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران به نقل به دلیل خبرگزاری فرانسه، سخنگوی رئیس مجمع عادی در حال حاضر چهارشنبه ذکر شد: رای گیری تصور به فردا (پنجشنبه) ساعت 10 به وقت محله ای برگزار شود.

وی تاکید کرد کدام ممکن است تعیین برای افتادگی عضویت روسیه در شورای حقوق بشر گروه ملل نیازمند 2 {سوم} آرای 193 ملت عضو است.

پیش به دلیل این، جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید مشاوره بود کدام ممکن است مشاور آمریکا در گروه ملل متحد همراه خود اصل محیط بایدن، رئیس جمهور این ملت، دردسر خواهد کرد به همان اندازه روسیه را به دلیل عضویت در شورای حقوق بشر گروه ملل معلق تدریجی.

در پاسخ به این اظهارات، واسیلی نبنزیا، مشاور دائم روسیه در گروه ملل، دردسر غرب برای افتادگی عضویت مسکو در شورای حقوق بشر گروه ملل را «بی سابقه» توضیح دادن کرد.

نبنزیا ذکر شد: «انزوای ما به مذاکرات صلح کمکی نمی‌تدریجی. نمی‌توان تصور کرد کدام ممکن است غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران علیه روسیه چه می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز دارند {حذف} آن خواهد شد به دلیل نهادهای بین‌المللی روی زمین هستند».

انتهای پیام