راهپیمایی روز قدس در لرستان
راهپیمایی روز قدس همزمان در سراسر اطراف ملت در لرستان همراه خود حضور پرشور افراد انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها در صحنه برگزار شد.