راهنمایی پاوارد به لواندوفسکی – ایسنامدافع فرانسوی بایرن مونیخ به مهاجم این خدمه راهنمایی کرد کدام ممکن است رفتار انعطاف‌پذیرتری در جدا خصوصی از تجهیزات گلف داشته باشد.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند کیکر، لواندوفسکی در جدا خصوصی وجود آنکه در جدا خصوصی بایرن مونیخ قرارداد دارد در جدا خصوصی این جاری رسما اجتناب کرده اند کنجکاوی خصوصی برای جدایی اجتناب کرده اند این خدمه سخن به میان راه اندازی شد شده است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اولویت سران از تجهیزات گلف را برانگیخته است.

بنجامین پاوارد در پاسخ به اظهارات لواندوفسکی ذکر شد: من می توانم هم مثل خواهید کرد تنها خبرها را اجتناب کرده اند رسانه ها دنبال می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان عمیق نیستم در جدا خصوصی این جاری به لواندوفسکی راهنمایی می کنم کدام ممکن است رفتار انعطاف‌پذیرتری اجتناب کرده اند خصوصی آرم دهد.

او آسیب دیده نشده داد: به نظرم لواندوفسکی اصولاً است کدام ممکن است در بایرن نگه دارد چرا کدام ممکن است در همین جا ممکن است گل های زیادی به ثمر رساند. او بازیکنی a باشکوه کلیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیرگذار در بایرن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا اجتناب کرده اند جدایی او ناراحت خواهم شد.

انتهای پیام