بهترین راه‌اندازی ایستگاه پلیس در داخل میدان بیرم‌آباد


راه‌اندازی ایستگاه پلیس در میدان بیرم‌آباد

ایسنا/کرمان رئیس پلیس راهور شهرستان کرمان همراه با میدان بیرم آباد مقوله ای کرد: ساختمانی مشابه با اجراییات شهرداری {در این} محل قرار دارد کدام ممکن است تصور به تنظیم کاربری اطلاعات شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستگاه پلیسی {در این} محل قرارگیری ساخته شود.

سرهنگ اسماعیل خوشوقت در داخل نشست خبری همراه خود اصحاب رسانه مقوله ای کرد:  همراه با تمام اقدامات نیاز به به دلیل قابلیت‌های زیبایی شناختی استفاده بیشتر از شود کدام ممکن است خوش شانس پلیس راهور به دلیل دهه گذشته قبلی در داخل بخش تمرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی به خوبی حرکت کرده است.

وی افزود: ساختار ترخیص فوق‌العاده خودروهای توقیفی را به دلیل نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود تمدید به همان اندازه عید فطر مشارکت در می‌شود کدام ممکن است اقساطی‌کردن جریمه، عدم صنوبر مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید … به دلیل جمله مزایای بزرگ این ساختار است.

خوشوقت شکسته نشده داد: به دلیل طرفی اکنون نیست سامانه “پلیس من می روم” پیش‌سوراخ بینی شده به همان اندازه {مالک} {خودرو} با بیرون حضور اقدامات ترخیص {خودرو} را مشارکت در دهد.

وی اضافه کرد: معمولا پیش به دلیل باز شدن دانشکده ها تدابیر خاصی برای سرویس‌های دانشکده ها اندیشیده می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ابتدا 12 ماه تحصیلی مسائل برای زیر سه الی 4 روز ابتدایی بود با این وجود پس به دلیل {تعطیلات} نوروز  تقریباً در مورد بازگشایی دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم ساماندهی سرویس‌های دانشکده ها در داخل بخش ترافیکی همراه خود مشکلاتی مواجه شدیم با این وجود در داخل تلاشیم کدام ممکن است این مسائل مرتفع شود.

وی همراه با عید فطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهپیمایی روز جهان قدس روشن سازی داد: محدودیت‌های ترافیکی راهپیمایی روز قدس به دلیل ساعت ۷ صبح روز جمعه در داخل جهت بالاتر برگزار شدن این {مراسم} در مسیر درست حرکت کنید راهپیمایی (تقاطع توحید به همان اندازه مصلای امام علی (ع)) اعمال خواهد بود.

خوشوقت در داخل اتصال ابزار‌های پلیس راهور در داخل خصوص تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر عوامل حادثه خیز در داخل کرمان تصریح کرد: در داخل استان کرمان ما حتی در داخل جاده‌کشی معابر هم مسئله {داریم}؛ در داخل کامل کلان شهر کرمان توسط می آید از کیت ترافیکی ممکن است بخواهید عالی انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دگرگونی دارد.

وی شکسته نشده داد: ما نواقصات ترافیکی را می‌بینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رفقا در داخل توالی پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی، شهرداری، شورای کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید … برای تعمیر آن خواهد شد‌ها مشکل {داریم}.

ممکن است همچنین سرهنگ پاک ایزدی، رئیس پلیس راهور شهرستان کرمان همراه با میدان بیرم آباد مقوله ای کرد: ساختمانی مشابه با اجراییات شهرداری {در این} محل قرار دارد کدام ممکن است تصور به تنظیم کاربری اطلاعات شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستگاه پلیسی {در این} محل قرارگیری ساخته شود.

وی افزود: ممکن است همچنین پس به دلیل عید فطر ایستگاه شش در یک روز واحد پلیس بهترین راه‌ می‌افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلان شهر برای متخلفان رانندگی ناامن خواهد بود؛ طبق آمار اساساً بیشترین تصادفات در داخل ساعات پایانی کلان شهر اتفاق می‌افتد کدام ممکن است به هر میزان بیشتر طبق اصل قضایی علاوه بر این مجازات‌های بازدارنده، خودرو نیز می‌شود.

انتهای پیام