رئیس جمهور در پیامی درگذشت پدر وی محمدباقر ذوالقدر را آسایش اظهار داشت


رئیس جمهور در پیامی درگذشت پدر وی محمدباقر ذوالقدر را تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی درگذشت دکتر دکتر را آسایش اظهار داشت. مادر محمدباقر ذوالقدر، خانواده احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بستگان احترام.

به گزارش ایسنا، آیت الله دکتر. سید ابراهیم رئیسی در پیامی درگذشت مادر ایشان دکتر ذوالقدر دبیر شورای استعدادهای خوب را آسایش اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفرت مسئلت کرد.
محتوای متنی پیام رئیس جمهور به رئوس مطالب زیر است؛
شناسایی خداوند بخشنده
آقای. دکتر. محمد باقر ذوالقدر
بهتر از منشی در شورای سود
از دست دادن زندگی مادرش مکرمه موجب اندوه شد.
اینجانب مصیبت وارده را به جنابعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانواده احترام آن مرحوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بازماندگان احترام آسایش عرض نموده، اجتناب کرده اند خداوند منان برای آن اعضای خانواده رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جنابعالی بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسیدن خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسالت دارم.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام