رئیس اتحادیه والیبال لهستان: احتمال لئون مرتب شده خدمه سراسری کم استرئیس فدراسیون والیبال لهستان احتمال حضور ستاره کوبایی در خدمه سراسری این ملت را انگشت کم گرفت.

به گزارش ایسنا، کمتر اجتناب کرده اند خوب ماه تولید عکس مسابقات جهانی والیبال پسران 2022 اذیت کردن تبدیل می تواند در جدا خصوصی این جاری باقی مانده است خاص نیست کدام ممکن است خواه هر دو 9 ویلفردو لئون تصویر کننده سابق خدمه سراسری والیبال کوبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری پوش حال لهستان در لهستان حضور ممکن است داشته باشد هر دو خیر. خدمه برای این مسابقات لئون در اوایل ماه ژوئن حرکت جراحی زانو انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریبا 2 ماه اجتناب کرده اند آن زمان می گذرد.

لئون پیشتر در مصاحبه ای در جدا خصوصی اسپورت لهستان اظهار داشت: “بعد اجتناب کرده اند مصدومیت قابل انجام است شکل خصوصی را اجتناب کرده اند انگشت می دهید، در جدا خصوصی این جاری ممکن است اجتناب کرده اند پیشرفت درمانم a باشکوه خوشحالم.” وی علاوه بر این ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است به خدمه سراسری لهستان بپیوندد.

سباستین سویدرسکی، رئیس فدراسیون والیبال لهستان دانستن درباره ستاره والیبال این ملت اظهار داشت: احتمال ویلفردو لئون مرتب شده مسابقات جهانی کم است.

رئیس فدراسیون والیبال لهستان ورزشی این تصویر کننده را شرط پیشرفت بهزیستی وی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: خیلی آرزو می کنم لئون در مسابقات جهانی حضور داشته باشد در جدا خصوصی این جاری احتمال آن a باشکوه کم است. او در جدا خصوصی این سیستم توانبخشی خصوصی درگاه می رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت درمانی ممکن است در هر زمان کدام ممکن است کدام ممکن است بخواهد به خدمه ملحق شود. باید بگویم کدام ممکن است گربیچ معلم در جدا خصوصی لئون صحبت کرده است در جدا خصوصی این جاری حالا همه عامل به تخفیف با متکی است.

به گزارش ایسنا، ستاره والیبال لهستانی-کوبایی چندین ماه در جدا خصوصی درد از حداکثر زانوی چپ انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه ناخوشایند کرد به شبیه به اندازه اینکه خودت را پیدا کن انتخاب گرفت در ماه ژوئن تحمل حرکت جراحی قرار گیرد. به مشاوره اسناد، این حرکت موفقیت آمیز بوده در جدا خصوصی این جاری توانبخشی وی همچنان یکپارچه دارد.

انتهای پیام