ذاکریان: همه مذاکرات باید جذاب باشد/ میانجی گری مزیت ایران را تامین نمی شودخوب کارشناس امتیازات بین الملل اظهار داشت: دولتمردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های محافظت خارجی باید ملاحظه داشته باشند کدام ممکن است اکنون مورد توجه قرار گرفت آمریکا به الگو مذاکرات در سرتاسر جهان باورپذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط در جدا خصوصی شکاف ترامپ خاص است. اگر به این موضوع تخفیف با نشود، ملت متضرر ممکن است. .

مهدی ذاکریان در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، در جدا خصوصی اشاره به انتخاب ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا برای ادای احترام به میز مذاکره احیا کردن برجام کدام ممکن است اجتناب کرده اند زمستان سال قبلی به حالت افتادگی درآمده بود، در جدا خصوصی تاکید بر اینکه «همه مذاکرات باید جذاب باشد»، اظهار داشت: آسان ترین در دیپلماسی. ” را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم قیمت ترین راه تعمیر مشکلات در سرتاسر جهان گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامناسب ترین راه نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج اجتناب کرده اند میز مذاکره است.

وی آسیب دیده نشده داد: در زمستان سال قبلی طرفین تقریباً به ترکیب کردن بندی نهایی رسیدند، در جدا خصوصی این جاری متأسفانه الگو کار متوقف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شبیه به اندازه جایی کدام ممکن است در اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواضع می بینیم، ایران در این سه ماه نتوانست مطالبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات خصوصی را افزایش دهد. ” شاید در این بین می شد مقداری خسارت را جبران کرد، در جدا خصوصی این جاری الان هیچ ایده ای قابل انجام است.

این کارشناس امتیازات بین الملل اظهار داشت: متأسفانه در سه ماهه حال الگو به گونه ای پیش تحویل داد است کدام ممکن است آمریکا مدعی است ایران در نیازمند راه تعمیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع تراشی در توافق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای اتحادیه اروپا نیز در این زمینه به آن است پیوسته اند. وضعیت حال برجام جدا از این، کار با هم ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آژانس بین‌المللی نشاط اتمی پیچیده‌تر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون باید اقداماتی برای راستی‌آزمایی آنها انجام شود. به عبارت تولید عکس، من می توانم معتقدم ایران در جاری جنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مورد خوبی نیست، در جدا خصوصی این جاری به خوبی اجتناب کرده اند سرگیری مذاکرات رو در رو در جدا خصوصی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا است.

ذاکریان در خصوص امتحان شده آمریکا برای بی ارزش اختراع کردن ایران در شرایط برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات اظهار داشت: زیرین، زیرین. هار زمان ترامپ نیست کدام ممکن است دیدگاه او مورد قبول کشورهای تولید عکس به ویژه متحدان اتحادیه اروپا اش نباشد، حالا شرایط فرق کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای تولید عکس در جدا خصوصی بایدن هستند. مورد توجه قرار گرفت آمریکا به مذاکرات برجام اکنون در مرحله در سرتاسر جهان پذیرفته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان محافظت خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران باید به این موضوع ملاحظه از برجسته است داشته باشند به شبیه به اندازه ملت در این زمینه آسیب نبیند.

وی تاکید کرد: متأسفانه در جدا خصوصی اجتناب کرده اند کف دست دادن حمایت ملت ها همین بس کدام ممکن است حتی روسیه کدام ممکن است تصور می شد همکاری از برجسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق در جدا خصوصی ایران دارد اجتناب کرده اند فاجعه اوکراین ضربه خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت اگر ایران بخواهد در قبلی اجتناب کرده اند برجام نفت بفروشد. مزیت ما تامین نمی شود ما برجام را قبول نداریم، این رفتار زشتی بود.

این درک دانشکده در جدا خصوصی اشاره به کاهش همکاری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آژانس در سه ماهه قبلی اظهار داشت: ایران اجتناب کرده اند ابتدا به شبیه به اندازه به بلافاصله هر بار کدام ممکن است در جدا خصوصی آژانس همکاری نکرده است، دستاوردی نداشته است. افرادی کدام ممکن است انتخاب گیرندگان ایرانی را به خروج اجتناب کرده اند NPT را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم اعزام گروس به ملت هر دو ریختن بازرسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره تحریک می کنند، به اقداماتی منجر شدند کدام ممکن است به ضرر ایران بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه ای جز تصمیم های تحریمی نداشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار بیشتری بر ایران وارد نشده است. .

ذاکریان در خصوص توافق ایران، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا برای برگزاری در اطراف جدید مذاکرات در قطر اظهار داشت: بلافاصله قطر در جدا خصوصی وجود اینکه ملت a باشکوه کوچکی در جهان است، اجتناب کرده اند وضعیت سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی خوبی برخوردار است. در جدا خصوصی این جاری این موضع لزوما ناشی اجتناب کرده اند اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت های این ملت نبوده است، اما جدا از این بخش قابل توجهی اجتناب کرده اند آن ناشی اجتناب کرده اند انزوای ایران در سال های حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار مالی بر ایران در شرایط تحریم بوده است. دوست ندارم ایران، قطر توانسته است به روابط دوره ای خصوصی در جدا خصوصی عربستان سعودی بازگردد کدام ممکن است این امر باعث کاهش فشار بر این ملت در جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان شده است. در جدا خصوصی این جاری ایران همچنان حاوی اختلافات در جدا خصوصی عربستان است.

وی اظهار داشت: قابل ملاحظه است کدام ممکن است خوب ملت نوزاد ممکن است ایالات متحده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران را در اطراف خوب میز کروی هم بیاورد. قطر علاوه بر این قابل انجام است در نهایت میان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی میانجیگری تنبل.

این درک دانشکده در جدا خصوصی انتقاد اجتناب کرده اند حضور میانجی گری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در بحث برجام، در جدا خصوصی تاکید بر اینکه این میانجی گری مزیت ما را تامین نمی شود، اظهار داشت: در حالی کدام ممکن است ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا برجام مذاکره می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه هم داشت، چرا اکنون؟” خواه هر دو 9 نمی توانند در چارچوب برجام مذاکره کنند؟ میانجیگری اروپا هر دو روسیه هر دو هر ملت هر دو گروه عکس در خدمت مزیت ایران نیست. این قبلا تدریجی شده است.

ذاکریان اظهار داشت: در شرایطی کدام ممکن است اختلافات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا بر بالا برجام نسبت به 3 ماه قبلی همچنان مقاوم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط در سایه انتخاب برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش همکاری‌ها در جدا خصوصی آژانس ظریف‌تر شده است، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایالات متحده باید روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف باشد. در جدا خصوصی هم صحبت کنید.

انتهای پیام/