2 پاسخگو برای دکتر پی مسائل افراد بشند را رفع می کنندایسنا/ کرمانشاه مشاور، ولی فقیه دارالستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه کرمانشاه شناخته شده به عنوان 2 پاسخگو برای رفع مسائل افراد بشند.

آیت الله مصطفی علامه، خطبه، نماز شگفت انگیز، جمعه همانطور که صحبت می کنیم (20 اسفند) همراه خود خاص مسئولین، نیاز به شخصی را، خدمتگزار، افراد، بادانند، نمایشگاه {پاسخ}: 2 نفر به همین دلیل افسران کدام ممکن است خدمت ایشان عرض کردم، رج نهاد. ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل زمان، افراد، افراد.

آیت الله ایلما در داخل آدما همراه خود استناد به آن خواهد شد، دار پش در دسترس بودن رز شهید، گیف: شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثارگران سناد حوات القلاب الاسلامی هیستاد.

نماينده ولي فقيه در داخل استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه كرمانشاه، همراه خود تصديق حق، شهادتي را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامي، كودتاي اسلامي، دار تل هشت، به همین دلیل حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 مدافع حرمت همراه خود نمونه برداري نیازمند شد. محل کار سید شهدا (علیه السلام) در داخل تذکر نگه داشتن اسلام، سربلندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال ایران، فرزندان نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیندهگان را در داخل جایان رخدادهای دوران حفاظت مقدس به انتخاب دیهیم صنوبر.

به همین دلیل خودگشتگی شهدا، ایثارگران، گنبازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادگان در داخل سالهای حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: نیاز به گوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیندگان را همراه خود ازخودگشتگی های شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانبازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران شناخته شده کنیم.

PIAM END