2 جایگزین برای تحصیل در داخل مقطع فوق دکتری در مدرسه شریفپژوهشکده علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری نشاط، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست دانشکده اقتصادی شریف به همین دلیل پژوهشگر فوق دکتری {دعوت} به حرکت معرفی شده است است.

به گزارش ایسنا، 2 جایگزین تحصیلی فوق دکتری در داخل موضوع های استفاده شده همراه خود حمایت معاونت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری به میزبانی اینترنتی دکتر مهدی شریف زاده در داخل پژوهشگاه علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجارت، نشاط، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست دانشکده شریف فراهم کردن می تواند.

این فرصتی است برای بررسی کاربردهای آنلاین اشیا در داخل نشاط، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم‌های محیطی، کاربرد {بهینه}‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار‌ریزی ریاضی در داخل سیستم‌های نشاط، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین استفاده را ببرید هوش ساختگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل ابرداده در داخل نشاط، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم‌زیست. سیستم‌ها، به‌کارگیری مدیریت تخصیص‌شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل پیش‌سوراخ بینی در داخل سیستم‌های نشاط، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم‌زیست، تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن‌سازی {تأثیر} وب‌های اجتماعی بر نشاط، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‌وری زیست‌محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل مولفه‌های پیشرفت نشاط، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری‌های زیست‌محیطی.

فارغ التحصیلان موضوع های مهندسی تحت تأثیر قرار دادن، مهندسی تحت تأثیر قرار دادن، مهندسی شیمی/نفت، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی لپ تاپ، {مدیریت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم اقتصادی می توانند تقاضا شخصی را به همان اندازه 20 اردیبهشت 1389 به برخورد [email protected] انتشار کنند.

انتهای پیام