دوازدهمین سالگرد رحلت شریک زندگی امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین سالگرد رحلت آقای احمد خمینی{مراسم} دوازدهمین سالگرد ارتحال شریک زندگی امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین سالگرد رحلت سید احمد خمینی (رضوان الله تعالی علیه) روز پنجشنبه 26 اسفندماه در داخل حرم امام خمینی (ره) برگزار شد. به او می رود).