دهقانی: اگر دختران هندبال تخصص بیشتری داشتند، گینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تونس را می بردیممعاون رئیس بانوان فدراسیون هندبال اظهار داشت: اگر دختران ما تخصص کافی در مسابقات جهانی بچه ها داشتند قادر خواهیم بود گینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تونس را ببریم از برتری چندانی در جدا خصوصی این کارمندان ها نداشتیم.

افشانا دهقانی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، کسب اطلاعات در مورد نتیجه پیگیری های کمیته سراسری المپیک اجتناب کرده اند اعزام کارمندان سراسری هندبال بانوان به ورزشی های همبستگی کشورهای اسلامی اظهار داشت. نتیجه قابل دستیابی است در روزهای زمان بیش از حد به ما ادعا شود.

معاون رئیس بانوان فدراسیون هندبال کسب اطلاعات در مورد درک کردن کارمندان سراسری جوانان خانم ایران در مسابقات جهانی اسلونی اظهار داشت: دختران ما برای اولین بار در این درجه اجتناب کرده اند مسابقات تصویر کردند کدام ممکن است موفقیت بزرگی است. 32 کارمندان برتر جهان در این مسابقات حضور داشتند. گینه، تونس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئد هم تیمی های ما در این مسابقات بودند. سوئد در این تورنمنت قهرمان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمی قادر انصافاًً مقابل کارمندان سراسری کشورمان قرار گرفت کدام ممکن است دختران ایرانی ورزشی خوبی را مقابل آن به حاضر گذاشتند. تونس سال ها تخصص دوم هر دو سوم آفریقا را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان خوبی بود.

وی در یکپارچه اظهار داشت: قادر خواهیم بود برای گینه کدام ممکن است تیمی در حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابعاد ما بود این سیستم ریزی کنیم. گینه به معنای دقیق عبارت هستند کارمندان ضعیفی نبود در جدا خصوصی این جاری دختران ایرانی می توانستند در جدا خصوصی این کارمندان رقبا کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه بگیرند. به هر طریقی دختران ما مقابل گینه به فریب دادن می تنبل رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی اختلاف به سختی به تونس باختند. مطمئنم اگر بازیکنان ما تخصص کافی داشتند، قادر خواهیم بود گینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تونس را ببریم، از این کارمندان ها برتری چندانی در جدا خصوصی هم نداشتیم. کارمندان ایران در جدا خصوصی تفاضل گل به شبیه به اندازه حد زیادی نسبت به گینه در گروه سوم گروه قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جام ریاست جمهوری راه کشف شد.

دهقانی اظهار داشت: در جام ریاست جمهوری در جدا خصوصی هند، اسلواکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکزیک ورزشی کردیم. هند در جدا خصوصی قهرمانی کارمندان سراسری ایران قهرمان آسیا در قزاقستان شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی همین ترکیب کردن کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت درست به این مسابقات آمده بود. شاید اگر بازیکنان به انگیزه ورزشی دردسرساز مرحله گروهی هیکل خصوصی را ضعیف نمی کردند می توانستند هند را درگاه ببرند در جدا خصوصی این جاری در ثانیه های آخر در جدا خصوصی تفاضل گل به هند باختند. پیش دهانه بینی داشتیم هند را ببریم چون کارمندان سراسری بالقوه بالایی داشت. در تذکر گرفته شده می کنم برای اینکه اجتناب کرده اند ورزشی تدارکاتی نترسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص به سختی داشته باشیم به هند باختیم. می توانم بگویم هند این مسابقه را در جدا خصوصی توجه انداز برد.

معاون رئیس بانوان فدراسیون هندبال اظهار داشت: اسلواکی تولید عکس حریف کارمندان سراسری در جام ریاست جمهوری بود کدام ممکن است در جدا خصوصی بدشانسی به این مرحله رسید. اسلواکی اجتناب کرده اند تذکر ابعاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص کارمندان قدرتمندی بود. سرپرست فنی کارمندان سراسری در این دیدار اجتناب کرده اند تذکر بدنی ضعیف بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیمارستان منتقل شد. این اتفاق عالی شک غول پیکر برای بازیکنان بود. در نیمه اول اختلاف به شبیه به اندازه حد زیادی شد در جدا خصوصی این جاری بازیکنان ورزشی را ترکیب کردن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگذاشتند اختلاف آنقدر بیش از حد شود کدام ممکن است امکانات کارمندان ایران در دیدارهای در قبلی زیر پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو برود.

دهقانی در نهایت اظهار داشت: کارمندان بچه ها اجتناب کرده اند هشت به شبیه به اندازه 18 مردادماه به مسابقات جهانی به میزبانی مقدونیه شمالی می رود. اردوی بچه ها اجتناب کرده اند 23 تیرماه اذیت کردن تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شبیه به اندازه زمان اعزام اردوهای ثابتی خواهند داشت. امیدواریم غرامت را به بچه ها بدهند.

انتهای پیام/