{دعوت} مشاور ولی فقیه در داخل خراسان جنوبی برای شرکت کردن راهپیمایی روز قدسایسنا/خراسان جنوبی مشاور ولی فقیه در داخل خراسان جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه بیرجند همراه خود صدور پیامی به همین دلیل آحاد مردمان برای شرکت کردن راهپیمایی روز قدس {دعوت} کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اکنون بعد به همین دلیل قریب به ۸۰ 12 ماه ناله قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین مظلوم کاملاً متفاوت به همین دلیل قبلی به گوش می‌رسد.

به گزارش ایسنا، به نقل به همین دلیل روابط عادی محل کار مشاور ولی فقیه در داخل خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین سید علیرضا عبادی {در این} پیام معرفی شده است است: درود بی حد و مرز به مردمان شریف همراه خود دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی خراسان جنوبی کدام ممکن است همواره به لحن صدای مظلوم، مردانه {پاسخ} می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درود بی نهایت به امام خمینی کبیر(قدس سره) کدام ممکن است فریاد مظلوم را به گوش جهانیان رساند.

وی افزود: اکنون بعد به همین دلیل قریب به ۸۰ 12 ماه ناله قدس مظلوم، فلسطین مظلوم، مسلمان مظلوم، اسلام مظلوم کاملاً متفاوت به همین دلیل قبلی به گوش می‌رسد، آماده شدن برای روز قدس شریف فراتر به همین دلیل آن قرار است منطقی وجدان انسانِ مظلوم جریحه برداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل جای جای جهان در داخل محکومیت صهیونیسم اشغالگر به جاده‌ها می‌ریزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیه استعمار فریاد می‌زنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد نوک اشغالگری هستند.

مشاور ولی فقیه در داخل خراسان جنوبی مقوله ای کرد: مردمان خراسان جنوبی پیشاهنگ این اعتراضات بین المللی، جمعه “در داخل روز بین المللی قدس” همراه خود مشت‌های گره کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریاد ستم ستیز به صحنه می‌آیند به همان اندازه به تصمیم وجدان انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروژه اسلامی شخصی مشارکت در شغل کنند.

ممکن است همچنین شورای توافق {تبلیغات} اسلامی خراسان جنوبی در داخل فراخوانی معرفی شد: روز بین المللی قدس مطمئناً یکی {برجسته}‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماندگارترین یادگاران احیاگر اسلام ناب محمدی(ص) حضرت امام خمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر صف‌بندی حق در برابر این باطل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظهر حمایت بین المللی به همین دلیل مردمان مبارزه کردن‌ کشیده فلسطین است.

{در این} فراخوان آمده است: روز قدس تصویر مقابله مستضعفین همراه خود مستکبرین، روز حیات اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز تبلور همبستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی جهان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام {آزادی}‌خواهان جهان همراه خود مردمان مظلوم فلسطین، روز طنین ندای طلبی، واقعیت جویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحدت جهان اسلام در داخل در سراسر اطراف گیتی است. روز بین المللی قدس، روز جوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوران شوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو امت اسلامی بر علیه جنایات ددمنشانه رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحنه انزوای راهبردی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان هراس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس اسرائیل در داخل پیشگاه ملت‌هاست.

در داخل شکسته نشده این فراخوان مقوله ای شده است: در حال حاضر به لطف خداوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یمن روز بین المللی قدس کودکان فلسطینی قدرتمندتر به همین دلیل در همه زمان ها، همراه خود اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویا حفظ انتفاضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام، موجودیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسه فلسطین گران را نگه داشتن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه خروج فشرده اسرائیل این غده سرطانی به همین دلیل تمامی اراضی اشغالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضمحلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقراض رژیم سفاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایتکار صهیونیستی، جنگ را شکسته نشده خواهند داد.

شورای توافق {تبلیغات} اسلامی خراسان جنوبی ضمن آرزوی قبولی طاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادات مردمان خداجوی استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدای والامقام از دوام به‌ویژه سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی (رضوان الله تعالی علیه) به همین دلیل بیشتر مردم مومن، خداجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها در داخل صحنه خراسان جنوبی {دعوت} می‌نماید همراه خود نمایندگی عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرشور در داخل راهپیمایی روز بین المللی قدس امسال کدام ممکن است همراه خود مانترا محوری “روز بین المللی قدس؛ محور وحدت امت اسلامی، شکست جاده سازش همراه خود رژیم غاصب صهیونیستی”، در داخل در سراسر اطراف استان همراه خود رعایت قانون‌های بهداشتی برگزار می‌شود، جنایات رژیم نامشروع صهیونیستی در داخل هتک حرمت به مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرض به مردمان مظلوم فلسطین را محکوم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود {بزرگداشت} شگفت انگیز روز بین المللی قدس حمایت کل شما‌جانبه شخصی به همین دلیل از دوام مردمان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انزجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انزجار خویش به همین دلیل جنایات رژیم اشغالگر قدس را به منصه ایجاد برسانند.

انتهای پیام