دعای روز {هشتم} ماه مبارک رمضانرا انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل دعای روز {هشتم} ماه مبارک رمضان به اینجا رسید: خدایا مرا در داخل ماه رمضان برای یتیمان رحمت کن، رحمت یتیم خالصانه دل را پاک می تدریجی. «خدایا زمانی را برای من می روم اطعام را انتخاب کنید و انتخاب کنید افطار قرار ده، اطعام وعده های غذایی مخصوصاً به فقرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستحقین {کار} شدید ترجیحی ای است».

به تماس گرفتن خدا

«خدایا یتیمان را بیامرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید یتیمان را طعام ده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یتیمان {آرامش بخش} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگواران را برای مدت زمان بسیار طولانی رفیق بدار هر دو پناهگاه صالحان».

خدایا مرا {در این} ماه برای یتیمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید طعام را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام هیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی اهل کرامت بیامرز به همان اندازه بايد را در داخل پناه امیدان قرار {دهم}. »

به گزارش ایسنا، آیت الله مجتهد تهرانی در داخل رمزگشایی «اللهم ربنا یتیمان» می گوید: خدایا در داخل ماه رمضان مرا برای یتیمان رحمت کن. اگر دلمان زنگ زد چه دارویی {درمان} کنیم؟ برای این {کار} نیاز به در داخل سحر قرآن بخوانی به همان اندازه دلت جلا دهد. خواهد شد روح انسان را همراه خود استغفار در داخل سحر درخشان می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً روده ها یتیم را تهذیب تدریجی.

وی تصریح می تدریجی: {ثروتمند} به ساده همراه خود انگشت زدن به یتیم دلش را برازنده {نمی کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به به دلیل یتیمان حمایت اقتصادی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل اقتصادی قرار است به آنها بروند را رفع تدریجی. به خاطر داشته باشید که رحم یتیم خالصانه روده ها را تصفیه می تدریجی.

این درک {برجسته} در داخل رمزگشایی فراز واتم الفود می گوید: خدایا به من می روم وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبحانه عنایت کن. اطعام وعده های غذایی مخصوصاً به فقرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستحقین {کار} شدید خوبی است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل وصف «را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع صلح» یکپارچه می‌دهد: خدایا بر من می روم برکت بده. تعدادی از اطلاع رسانی هیا خجالتی هستند. با این وجود کسانی هستند کدام ممکن است همراه خود صدای بلند موعظه می کنند. خواهد شد نیاز به پاسخ این است هیا را به نحو {صحیح} مخصوصاً «السلام علیکم» داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جملات یکی دیگر مربوط به «السلام علیکم» به زبان نیاورد. هیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید احوالپرسی نیز خوب است.

آیت الله مجتهد در داخل رمزگشایی آیه شریفه می فرماید: «خدایا مرا در داخل ماه رمضان عطا فرما کدام ممکن است همراه خود بزرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید متقیان همراهی کنم، خدایا کمکم کن کدام ممکن است همسران صالح باشم، مشخص باش کدام ممکن است دوستت یک نقطه به دلیل بايد جلوتر است. یکی در همه رازهای من می روم در داخل اقامت افتخار داشتن خوب رفیق با کیفیت بالا است.”

این مربی عظیم اخلاق در طولانی مدت فینال آیه دعای روز {هشتم} می فرماید: پاتولیک مخصوصاً چقدر به ما حق ثواب دادی.. پناهجو.

انتهای پیام