دستگیری 26 متخلف چهارشنبه آخر 12 ماه در داخل کرمانشاه/پیدا می کند 1،000،000 چرخ دنده محترقه غیرمجازایسنا/ کرمانشاه فرمانده انتظامی استان کرمانشاه به همین دلیل دستگیری 26 متخلف {مراسم} استاندارد چهارشنبه های بالا 12 ماه در داخل کرمانشاه کدام ممکن است به بهانه لذت باعث راه اندازی مزاحمت برای ساکنان می شدند، خبر داد.

سردار “علی اکبر جاویدان” شامگاه سه شنبه در داخل ترکیبی خبرنگاران گفت: جدا از دستگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازداشت این اشخاص حقیقی، 73 سیستم {خودرو} همراه با بحث و جدال های بالا 12 ماه روز چهارشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانه منطقه پارکینگ شد.

وی یکپارچه داد: طی روزهای فعلی بیش به همین دلیل 1،000،000 اشکال از چرخ دنده محترقه غیرمجاز و خطرناک است همراه خود دردسر های صورت گرفته پیدا می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انباشت شده است.

جاویدان به پیدا می کند 80 کیلوگرم چرخ دنده مقدماتی برای راه اندازی چرخ دنده محترقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفجاری به همین دلیل اکنون نیست اقدامات پایان یافته شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بررسی کردن ها برای مکان یابی چرخ دنده محترقه غیرمجاز همچنان ثابت است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه نیز پلیس را مرد مردمان خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: برخورد همراه خود این اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروهای مذکور در داخل راستای برقراری ایمنی پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انضباط اجتماعی بوده کدام ممکن است عده ای متخلف به بهانه اقدام به راه اندازی مزاحمت برای آنان کرده اند. به همین دلیل خوشحالی.

وی خواهد شد همکاری عالی اکثر ساکنان همراه خود پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای واقع مفید های پایان یافته را بی بها دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: با این وجود به همان اندازه ساعت 20 امشب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه داستان ها واصله طی این حوادث 28 نفر در داخل استان مجروح شدند. روز چهارشنبه. در طولانی مدت 12 ماه.”

انتهای پیام