دستگیری مجرمان مسلح در داخل فردسهایسنا / البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانده انتظامی شهرستان فردیس به همین دلیل ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری یکی از آنها در نظر گرفته اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش این شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیدا می کند سلاح به همین دلیل مخفیگاه وی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران، سرهنگ کامران ملکی اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان فردس در داخل راستای برقراری نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی در داخل مرحله شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی به محض خریداری شده خبری مبنی بر {انتقال} را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت سلاح مشتاق در مورد عالی اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش در داخل مرحله شهرستان، فوری تیمی به همین دلیل افسران مجرب شهرستان را تشکیل دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس به همین دلیل نظارت اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات میدانی، ماموران به طور از واقعی این شرور مسلح را ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عالی عملیات ضربتی همراه خود توافق مقام قضایی وی را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی شکسته نشده داد: ماموران در داخل بررسی کردن به همین دلیل مخفیگاه متهمان عالی قبضه سلاح خوب و دنج پیدا می کند کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فردسه نزدیک به خودروی متهم اظهار داشت: متهم پس به همین دلیل پایان دادن {پرونده} برای سیر سطوح حرفه ای به مراجع قضایی راه اندازی شد شد.

سرهنگ المالکی در طولانی مدت خاطرنشان کرد: ایمنی افراد جاده صورتی پلیس ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکس بخواهد این بسیار مهم را خدشه دار تدریجی همراه خود برخورد قاطع پلیس مواجه احتمالاً وجود خواهد داشت.

انتهای پیام