دستگیری عاملان خانه شکنی بنزین اجتناب کرده اند وانت های پارک شده در بندرعباسایسنا/ هرمزگان در جدا خصوصی سرعت حرکت پلیس هرمزگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری ساکنان، عاملان خانه شکنی اجتناب کرده اند وانت های پارک شده دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب تجهیزات خودروی این خانه شکنی اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد.

معاون باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی پلیس هرمزگان در تشریح این خبر ذکر شد: ماموران پاسگاه جلابی بندرعباس حین گشت زنی در محورهای محدوده در جدا خصوصی خوب تجهیزات خودرو سمند در جدا خصوصی پلاک مخدوش مواجه شدند کدام ممکن است در احاطه وانت ها در منطقه پارکینگ ماشین جلابی پارک شده بود. در جدا خصوصی خانه شکنی گازوئیل اجتناب کرده اند وانت ها در جدا خصوصی هم برخورد کردند.

سرهنگ موسی عرب افزود: ماموران بلافاصله در جدا خصوصی اقدام بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری ساکنان خودرو را توقیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب جفت نفر اجتناب کرده اند سارقان را دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مراجع قضایی راه اندازی شد کردند کدام ممکن است موجب خوشحالی رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان شد.

معاون باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی فرماندهی انتظامی هرمزگان در جدا خصوصی از محسوس اینکه تحقیقات اجتناب کرده اند متهم برای محل قرارگیری یابی سایر همدستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو خانه شکنی های احتمالاً آسیب دیده نشده دارد، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی شناخته شده چون متولی تحمیل امنیت در جدا با ساکنان این کار را انجام نداده است. صرفه جویی در امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد در جدا خصوصی اشخاص حقیقی قانونمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخلفان خلاف اصول است.

انتهای پیام