در داخل دنیای آنلاین ما نیاز به تخریب مشارکت در شود/ {کار} {مدیران} پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} رویکردی انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی است.ایسنا/ لرستان معاون سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری لرستان ذکر شد: تخریب نیاز به در داخل دنیای آنلاین ما مشارکت در شود.

دکتر بهرام ستاری داستانی در داخل {مراسم} تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه سرپرست فرمان بلدختر همراه خود تبریک ولادت حضرت مهدی موعود (عج) ذکر شد: نظام جمهوری اسلامی ایران در امروز عالی الگوی بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال آن خواهد شد است. عالی مانکن مناسبت برای کل شما ملت ها این در داخل حالی است کدام ممکن است حاکمان نمی خواهند به این امر اعتراف کنند، با این وجود در داخل حرکت می دانند کدام ممکن است اگر بخواهند نظام جمهوری اسلامی را در داخل فرهنگ سازی سیاسی نادیده بگیرند، جلوی نقشه هایشان گرفته می تواند.

وی افزود: در داخل بیرون به دلیل قلمرو ای شبیه خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاورمیانه نصب شده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} استکباری همراه خود امکانات تمیز به درخواست شده است های جمهوری اسلامی ایران تن داد. این در داخل حالی است تخصصی ایجاد می کند 42 12 ماه قبلی به دلیل عمر پربرکت انقلاب اسلامی کدام ممکن است خطری متوجه نظام بود، مردمان به دلیل وجود خوب شخصی بازو کشیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها به دلیل مسئولان جلوتر بوده اند.

خدمت به مردمان نیاز به فراتر به دلیل {اهداف} حزبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی باشد یا نباشد

مشاور سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استان لرستان همراه خود تاکید بر اینکه مردمان پشتیبان نظام هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمتشان جلوگیری از {اهداف} حزبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی تفریحی است، ذکر شد: عادات قرار است به آنها بروند قابل تقدیر است.

الساری تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفحص به دلیل جمهوری اسلامی ایران را در داخل راستای حمایت به دلیل مردمان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تاکید بر اینکه مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران نیاز به به گونه ای حرکت کنند کدام ممکن است مردمان {در این} نظام مقدس واقعاً احساس ایمنی کنند، افزود: آگاه شده کدام ممکن است نیاز به این خلاء اصلاح کردن شود. همراه خود تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکریم مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به بدبختان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضاعفان.

{کار} {مدیران} دولتی 13 گانه اساساً مبتنی بر رویکرد انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی است

وی افزود: در داخل نظام جمهوری اسلامی غفلت به دلیل هیچ مسئولی جایز نباید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به همراه خود مشکل مضاعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد {شبانه روزی} در داخل خدمت مردمان باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کل شما چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها مسائل مردمان را رفع کنند، در نتیجه {وجود ندارد}. مشکلی کدام ممکن است قابل رفع نباید باشد.”

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان تائید کرد: مسئولیتی کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} به ما واگذار کرده فراتر به دلیل ساعت کاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراتر به دلیل «نمی‌توانم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «نمی‌دانم» است، ملت مورد جفا قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نباید} باشد یا نباشد. به فرماندهی شناخته شد؛ در نتیجه به فرماندهی نیاز به نرم افزار داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شما فرصت دهد مسائل مردمان را رفع تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز نیاز به خوشحال از کنیم کدام ممکن است {زیر} تذکر ولایت فقیه وظیفه را بر عهده گرفته ایم.

السطیری ذکر شد: مبنای {کار} {مدیران} پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} رویکرد انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی است کدام ممکن است نیاز به در داخل گفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت نصب شده کنند کدام ممکن است {مدیران} پیشرفته ترین و پیشرفته ترین انقلابی هستند.

{پاسخ} معاون استاندار به هجمه انتصابات فعلی در داخل لرستان

معاون سیاسی امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استاندار لرستان در داخل پاسخ به هجمه ها به انتصابات فعلی در داخل لرستان به دلیل اینکه {متاسفانه} دنیای آنلاین ما مسموم در داخل استان ممکن است وجود داشته باشد به گونه ای کدام هرکدام تصمیمی کدام ممکن است می گیریم همراه خود هجمه های ناجوانمردانه مواجه می تواند، انتقاد کرد. من خواهم کرد {پاسخ} خواهم داد.

Stary Destiny شکسته نشده داد: ما عالی کارگردان تصمیم گیری می کنیم، قرار است به آنها بروند عالی عامل می گویند، ما تصمیم گیری {نمی کنیم}، قرار است به آنها بروند عالی عامل می گویند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده آل ترین مشاور پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل استان خدمت می تدریجی. کل شما گردش ها بازو به بازو هم دادند به همان اندازه تحت سلطه را بشکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگذارند {کار} تدریجی.

وی تاکید کرد: در داخل {هر} بازدید قلمرو‌ای رئیس‌جمهور، 173 تعیین بود کدام ممکن است استاندار برای اجرای آن خواهد شد‌ها مشکل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه نهایی داد.

تخریب نیاز به در داخل دنیای آنلاین ما {اتفاق بیفتد}

معاون سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری لرستان تصریح کرد: جاواست سرپرست محلی کدام ممکن است همراه خود {انگیزه} فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شبانه روزی} واقعاً کار می کند نیاز به برای پاسخگویی به حواشی دنیای آنلاین ما وقت بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این اعلام کردن {پاسخ} دهد کدام ممکن است تخریب نیاز به {اتفاق بیفتد}. در داخل دنیای آنلاین ما

به گزارش ایسنا، {در این} {مراسم} حمید خادم شناخته شده به عنوان سرپرست جدیدترین استان بلوختر راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل زحمات حسن رضاییان استاندار سابق شناخت شد.

انتهای پیام