در اطراف جدید مذاکرات احتمالا بلافاصله در وین برگزار احتمالاً وجود خواهد داشتیکی اجتناب کرده اند اعضای کمیسیون امنیت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت خارجی مجلس اظهار داشت کدام ممکن است در اطراف جدید مذاکرات احتمالا بلافاصله در وین برگزار احتمالاً وجود خواهد داشت.

یعقوب رضازاده در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، اظهار کرد: در روزهای بروزترین tp-date اعضای کمیسیون امنیت سراسری در جدا خصوصی آقای دکتر دیدار کرده اند. باقری رئیس نیروی کار مذاکره کننده هسته ای. بر مقدمه مذاکرات نوک دادن شده، در جدا خصوصی ملاحظه به امتحان شده طرف های اتحادیه اروپا برای به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام، احتمالا در روزهای زمان بیش از حد در اطراف جدیدی اجتناب کرده اند مذاکرات برگزار احتمالاً وجود خواهد داشت.

وی افزود: این در اطراف اجتناب کرده اند مذاکرات در جدا خصوصی حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقف طرف ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرف مقابل انجام تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال هاست کدام ممکن است مذاکرات بی نتیجه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشالله در جدا خصوصی نزدیک شدن به توافق جدید، توافق خوبی بین طرفین حاصل احتمالاً وجود خواهد داشت. به معنای دقیق عبارت هستند در جدا با اقدامات مدبرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در نتیجه ای کدام ممکن است مورد قبول ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس باشد.

رضازاده در خصوص محل مذاکرات اظهار داشت: احتمالا در وین برگزار تبدیل می تواند باشد. به معنای دقیق عبارت هستند ما راهنمایی دادیم کدام ممکن است مذاکرات در کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار کشورمان انجام شود در جدا خصوصی این جاری خودت را پیدا کن در جدا خصوصی توافق طرفین محل از دقیق مذاکرات خاص احتمالاً وجود خواهد داشت.

انتهای پیام