خیر، کردستان بالغ بر منصفانه میلیارد ریال برای تجهیز پایگاه کوهستان سنندج قیمت کرد


ایسنا/ کردستان باند هلال احمر استان کردستان اجتناب کرده اند سال 1389 در جدا خصوصی تشکیل صخره ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار آن بر فراز کوه آبیدر تصویر ها ارزنده ای به هموطنانی کدام ممکن است قصد صعود به ارتفاع آبیدر را داشتند حاضر کرده است.

کوه زیبای آبیدر در جنوب سنندج قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند تفرجگاه های بی نظیر کفگیرها این شهر است. از طریق سال 1000 نفر برای تفریح ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوهنوردی اجتناب کرده اند کردستان به ارتفاع آبیدر بازدید می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی به هدف عدم اطلاع اجتناب کرده اند مسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نداشتن وسایل کوهنوردی دچار اشکال شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به کمک دارند.

اجتناب کرده اند این رو باند هلال احمر استان کردستان اجتناب کرده اند سال 1389 اقدام به تشکیل نوع صخره ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار آن در کوه آبیدر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ها ارزنده ای را به هموطنانی کدام ممکن است قصد صعود به کوه آبیدر را داشتند حاضر کرده است.

خبر کمک سنندجی برای تجهیز پایگاه کوه آبیدر باعث شد در این باره در جدا خصوصی رئیس هلال احمر استان کردستان صحبت کنیم.

در این راستا دکتر. پیام جلالی: این خیر پرهزینه قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرافراز هلال احمر در اقدامی خیرخواهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداپسندانه پایگاه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات کوه آبیدر سنندج را تجهیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالغ بر منصفانه میلیارد ریال برای نصب سیستم توانایی عکس ولتایی جهت نورپردازی این پایگاه قیمت کرده است. ” است.

وی افزود: اجتناب کرده اند تولید عکس اقدامات ارزشمند این شهروند خوشایند سنندجی کدام ممکن است نخواست نامش فاش شود، تجهیز خدمه کوه آبیدر به توجه اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از تجهیزات کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات در ارفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوهنوردی است.

مدیرعامل باند هلال احمر استان کردستان اظهار داشت: خدمه کوهستانی باند هلال احمر متشکل اجتناب کرده اند 19 نجاتگر مجرب باند هلال احمر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزهای پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه هر هفته کدام ممکن است اکثر همشهریانمان به کوه آبیدر صعود می کنند در پایگاه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات. . کوه ها بر فراز کوه آبیدر قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ها امدادی را به کفگیرها پرهزینه قیمت حاضر می کنند.

دکتر. پیام جلالی تاکید کرد: خدمه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات کوه آبیدر به شبیه به اندازه به همین الان در صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 عملیات کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات تصویر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد شده است چون منصفانه خدمه تخصصی در تمام ساعات در منصفانه روز واحد روز جدا هم توصیه حاضر تصویر ها به کوهنوردان است.

وی خاطرنشان کرد: کوهنوردان عزیزی کدام ممکن است قابل دستیابی است در هنگام صعود به کوه آبیدر دچار حادثه شوند می توانند در هر ساعت اجتناب کرده اند در منصفانه روز واحد روز در جدا خصوصی شماره تلفن 112 گزارش حادثه را ادعا کنند به شبیه به اندازه امدادگران ما در اسرع وقت خصوصی را به محل حادثه برسانند.

دکتر. پیام جلالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند اقدام خیرخواهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداپسندانه این خیر پرهزینه قیمت سنندجی در تجهیز پایگاه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات در کوه آبیدر شناخت می تدریجی، اظهار داشت: این اقدام ارزشمند ممکن است عملکرد مهمی در ارتقای استاندارد تصویر ها امدادگران هلال احمر به کفگیرها داشته باشد. کفگیرها پرهزینه قیمت سنندج.

انتهای پیام/