خوزستان شارجی تبدیل می تواند باشد – ایسناایسنا/خوزستان مدیرکل هواشناسی خوزستان اجتناب کرده اند پیش خروجی بینی شارجی در استان خبر داد.

محمد سبززاری در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، اظهار کرد: در جدا خصوصی ملاحظه به حرکت جریانات جوی در جهت جنوب در روزهای سه شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارشنبه شاهد افزایش رطوبت در سواحل استان خوزستان خواهیم بود.

وی افزود: در بعدازظهر این زمان ها به انگیزه بالا بودن ضرایب ناپایداری در نیمه شرقی احتمال بارش های ظریف در ارتفاعات استان موجود است. اجتناب کرده اند تذکر دمایی به شبیه به اندازه آخر هفته ترتیب دمای قابل توجهی پیش خروجی بینی نمی شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان اظهار داشت: در زمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت شب های قبلی شوش در جدا خصوصی چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه.هشت مرحله را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایذه در جدا خصوصی 17.5 مرحله سانتی گراد به انجمن خوب و دنج ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرماخوردگی ترین عوامل استان خوزستان گزارش شدند. دمای هوای اهواز در این مدت بین 24.7 به شبیه به اندازه چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه.1 مرحله سانتیگراد در نوسان بوده است.

انتهای پیام