خواه هر دو 9 خطر ابتلا به آبله میمون در بین کودکان موجود است؟گروه جهانی بهداشت دیروز (شنبه) شیوع آبله میمون را خوب اورژانس بهداشتی جهانی ادعا کرد، از اشیا ابتلا به این بیماری در جاری افزایش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب دو مورد ابتلا نیز در کودکان تبصره شده است.

به گزارش ایسنا، در حالی کدام ممکن است خبر ابتلای کودکان به آپوکسی برای کودک ها درگیر کننده است، متخصصان احتمال شیوع این بیماری در بین کودکان را بعید می دانند.

دکتر ایوان مالدونادو اجتناب کرده اند وسط بهداشت کودکان استانفورد اظهار داشت: احتمال ابتلای کودکان به این بیماری a باشکوه کم است در جدا خصوصی این جاری دلیلی وجود ندارد کدام ممکن است کودکان به این بیماری مبتلا نشوند.

به شبیه به اندازه همین اواخر، به تذکر می رسد کدام ممکن است آبله میمون به شبیه به اندازه حد زیادی گروه خاصی اجتناب کرده اند باند را تحمل تاثیر محل قرارگیری ها. دکتر. آنتونی فائوچی، مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا، قبلاً اشاره کرده بود کدام ممکن است اگر به اپیدمیولوژی این بیماری دقت کنید، به شبیه به اندازه حد زیادی در بین مردانی دیده تبدیل می تواند باشد کدام ممکن است در جدا خصوصی پسران اتصال جنسی دارند، اگرچه این بیماری به این اشخاص حقیقی محدود نمی شود.

یکی اجتناب کرده اند راه هایی کدام ممکن است شخص ممکن است به آبله میمون مبتلا شود، تصمیم تمدید شده مدت در جدا خصوصی خوب شخص آلوده است، درست مثل تصمیم پوستی.

مالدونادو افزود: شخصاً کفگیرها باید در ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط خصوصی در جدا خصوصی افرادی کدام ممکن است اختراع نشده خطر بالای ابتلا به این بیماری هستند a باشکوه مراقب باشند.

در حالی کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند بزرگسالان اقداماتی را برای بدست آمده واکسن آبله میمون انجام داده اند به شبیه به اندازه اجتناب کرده اند خصوصی به سمت این بیماری دفاع کردن کنند، امکان مشابهی برای بچه ها وجود ندارد.

این دکتر انگیزه داد: با توجه به تاثیر واکسن روی بزرگسالان مطالعاتی نوک یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها زیادی با توجه به کودکان نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید داده ها بیشتری با توجه به کودکان ترکیبی آوری کنیم. در جاری حاضر، کفگیرها درگیر در صورت تبصره علائم بثورات پوستی، لرز، تب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم غدد لنفاوی می توانند مراقبت های می خواست را برای فرزند خصوصی در تذکر بگیرند. علاوه بر این اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است آبله میمون ممکن است اجتناب کرده اند حیوانات به انسان منتقل شود، کفگیرها باید اجتناب کرده اند تصمیم فرزندان خصوصی در جدا خصوصی جوندگان، میمون ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوانات شخص مبتلا جلوگیری کنند.

به مشاوره روزنامه در سرتاسر جهان بیزینس تایمز، کودکان علاوه بر این باید کف دست های خصوصی را در جدا خصوصی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صابون بشویند، اجتناب کرده اند ضدعفونی کننده های کف دست تشکیل الکل استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی آلوده دوری کنند.

انتهای پیام