خواستن آسیب شناسی درمورد به سیل رؤسای تجهیزات های اجرایی چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاریایسنا/ چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری استاندار چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری اظهار داشت: تقریباً در تمامی مناطق سیل زده حضور داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدهایی به نوک رسید، این دلیل برای است می خواست است آسیب شناسی های درمورد به سیل در اصل کار مدیران قرار گیرد به شبیه به اندازه در اسرع وقت نسبت به ترمیم خسارت اقدام شود. قابل انجام است.

غلامعلی حیدری 24 مردادماه در مونتاژ ستاد مدیریت فاجعه چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری در جدا خصوصی حضور وزیر ملت اظهار داشت: خوشبختانه انسجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افزایی همه روسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداران در زمان فاجعه رعایت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام امتحان شده ها برای کاهش آسیب ها بود. والدین.

استاندار چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری افزود: در جدا خصوصی وجود کمیت بالای سیل، شاهد تلفات حداقلی بودیم، آنچه باعث شرمساری ما شد، مردم بودند کدام ممکن است برای نیروهای جهادی وعده های غذایی می پختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید عکس بصیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت والدین، اتحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افزایی مانع شد. دشمن اجتناب کرده اند صدمه دیدن . برای سوء استفاده اجتناب کرده اند آنها

وی در جدا خصوصی اشاره به بازدیدهای صورت گرفته توسط معاونین استانداری خاص کرد: تقریباً در تمامی مناطق سیل زده حضور داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدهایی به نوک رسید، این دلیل برای است می خواست است آسیب شناسی های درمورد به سیل در اصل کار مدیران قرار گیرد به شبیه به اندازه خسارات وارده شود. در اسرع وقت بردن شود

حیدری اظهار داشت: نیروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران جهادی امتحان شده کردند، علاوه بر این حضور مشاور ولی فقیه در چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری در جدا خصوصی روحیه جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی پس اجتناب کرده اند اقامه نماز جمعه در قلمرو برده باعث اوقات فراغت والدین شد کدام ممکن است نتیجه این کمک ها آسیب کمتر به والدین بود. والدین.

وی یکپارچه داد: در جدا خصوصی ملاحظه به اینکه چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری خوب استان توریستی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت هفته مسافران به این استان آمده بودند، نیروهای مردم وارد شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران را اجتناب کرده اند مناطق گردشگری در اطراف کردند، بعد از همه موقعیت مهم رسانه ها در اطلاع رسانی است. به خوبی دیده شد

استاندار چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری اظهار داشت: بر مقدمه مبانی تجهیزات ها می توانند اجتناب کرده اند اعتبارات مبانی مدیریت فاجعه استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا تبدیل می تواند به این موضوع تخفیف با شود، 2 برابر شود.

وی تاکید کرد: این وعده داده تبدیل می تواند به شبیه به اندازه در جدا خصوصی روحیه جهادی در اسرع وقت اقدامات می خواست برای سایر آسیب ها انجام شود چرا کدام ممکن است به دلیل برای برودت هوا فصل کاری در این استان محدود است.

حیدری در جدا خصوصی اشاره به مشکلات در بخش از بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات خاطرنشان کرد: در جدا خصوصی ملاحظه به اینکه رویکرد افسران بر عدالت محوری است باید به استان های عقب مانده به صورت عادلانه ملاحظه ویژه شود به شبیه به اندازه بتوانیم به استان های تولید عکس برسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب کمتری در این زمینه وارد شود. . ملاحظه.

انتهای پیام