خلیج فارس {آرام} – ایسناایسنا/ بوشیر کارشناس اداره کل شما هواشناسی استان بوشهر: بررسی اجمالی نقشه های هواشناسی نمایشگاه ها سناریو جوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای استان در داخل اکثر ساعات روز به همان اندازه روز چهارشنبه نسبتا {آرام} است.

محمدرضا انصاری {ظهر} درست در این لحظه ذکر شد: پیشگویی کردن می تواند باشد سواحل دریا روز پنجشنبه به همان اندازه ساعاتی نه پر انگشت انداز را انتخاب کنید و انتخاب کنید متلاطم در کنار همراه خود وزش باد نسبتاً از حداکثر جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی در داخل برخی {مناطق} استانداری باشد یا نباشد.

وی ذکر شد: آسمان است به همان اندازه 24 ساعت بلند مدت برازنده به همان اندازه تا حدودی ابری در کنار همراه خود غبار منطقه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا در داخل برخی عوامل مه صبحگاهی خواهد بود، احتمالا.

کارشناس اداره کل شما هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: جهت وزش باد متغییر معمولاً شمال غرب به جنوب غرب همراه خود {سرعت} 8 به همان اندازه 28 را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی 34 کیلومتر در داخل ساعت است.

الانصاری ذکر شد: قله موج اقیانوس به همین دلیل 30 به همان اندازه 90 سانتی متر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا در داخل سواحل دریا شمالی گاهی قله آن قرار است به 120 سانتی متر می رسد.

وی ذکر شد: فردا در داخل بندر بوشهر ساعت جزر اول ساعت 04:24 بامداد، جزر اول 10:38، جزر دوم 17:54 را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزر دوم ساعت 23:23 خواهد بود، احتمالا.

انتهای پیام