خطرات بهزیستی ناشی اجتناب کرده اند مصرف کننده آب خنکمصرف کننده آب خنک در گرمای تابستان 9 تنها ممکن است باعث گلودرد شود، اما در جدا با این باعث متنوع اجتناب کرده اند مشکلات بهزیستی تولید عکس نیز تبدیل می تواند.

به گزارش ایسناهندوستان تایمز در مقاله ای به برخی اجتناب کرده اند مضرات مصرف کننده آب خنک اشاره کرده است.

مصرف کننده آب خنک ممکن است علائم میگرن را از برجسته است تر تنبل. حتی افرادی کدام ممکن است اجتناب کرده اند میگرن کشتی کردن نمی برند نیز می توانند در جدا خصوصی چنین مشکلاتی مواجه شوند.

– آب خنک تکنیک گوارش را تنبل می تنبل کدام ممکن است ممکن است در نتیجه شکم درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسهال شود.

– آب خنک میزان اکسیژن رسانی به ذهن را کاهش می دهد. این مثال ممکن است باعث سرگیجه در شخص شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سلول های ذهن آسیب برساند.

مصرف کننده آب خنک تشنگی را افزایش می دهد. متعاقباً باید آب بیشتری بنوشیم. به انگیزه، هیکل به شبیه به اندازه حد زیادی اوقات نمک بیشتری را در جدا خصوصی خلاص شدن از شر ادرار اجتناب کرده اند کف دست می دهد.

– مصرف کننده آب خنک ممکن است در نتیجه تجمع چربی در هیکل شود.

– آب خنک مجازات ها مضری بر سلامت وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروق دارد. مصرف کننده آب خنک بلافاصله بعد اجتناب کرده اند منصفانه وعده غذایی با استاندارد حرفه ای ممکن است در نتیجه مشکلات قلبی عروقی شود.

– آب خنک مرحله چرخ دنده مغذی هیکل را کاهش می دهد. متعاقباً، هیکل اختراع نشده آسیب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بیماری های مزمن قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام